RSS

Nyitólap » Vásárlási feltételek

Vásárlási feltételek

Általános Vásárlási Feltételek

Az Akadémiai Kiadó Zrt. webáruházában nyomtatott könyveket, ideértve a papír alapú szótárakat is, különböző online szolgáltatásokat, DVD lemezt és az áruház kínálatában megjelenő más egyéb termékeket és szolgáltatásokat (mindezek együttesen a továbbiakban az esettől függően: termék vagy szolgáltatás) vásárolhat. Folyóiratok vásárlására a webáruházban nincs lehetőség, a folyóiratokkal kapcsolatos vásárlási lehetőségekről és feltételekről a https://akjournals.com/ link segítségével lehet tájékozódni.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. webáruházában történő vásárlásra a jelen általános vásárlási feltételek az irányadók.

Az általános vásárlási feltételek (a továbbiakban: Vásárlási Feltételek) a következő részeket tartalmazza:

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai
2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére, továbbá az egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó esetleges speciális vásárlási információk
4. Szállítási (fuvarozási / kézbesítési) feltételek
5. Fizetési feltételek
6. A Vásárló jogai és kötelezettségei, panaszkezelés
7. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság
8. Egyéb rendelkezések

Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbiakat!

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai:

A.) A Szolgáltató adatai:
Akadémiai Kiadó Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató)
Székhely (cím): H-1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet, Magyarország
Telefon: (36-1) 464 8200
Nyilvántartási szám: C / 003273
Cégjegyzékszám: 01-10-043151
Adóigazgatósági azonosítószám: 11387729-2-43
Pénzforgalmi számlaszáma: 13700016-02491013-00000000
A Szolgáltató marketing célú adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-72637/2014

B.) A Vásárló:
Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül terméket, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.

C.) A Fuvarozó:
Belföldi szállítási címet megadó ügyfeleinket a GLS Futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki.
https://gls-group.eu/HU/hu/home
A Dunaház Csomagponton történő személyes átvételt választó Vásárlóinkat az iLogistic Kft. segítségével szolgáljuk ki.
https://ilogistic.hu/
Külföldi szállítási címet megadó ügyfeleinket a Fedex Futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki.
https://www.fedex.com

2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

A.) A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

B.) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére Magyarország hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Az esetleges jogviták elbírálása Magyarország bíróságainak joghatósága alá tartozik, ideértve a magyar eljárási jogi jogszabályok alkalmazását is.

C.) A termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Vásárlási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen Vásárlási Feltételek új verziójának közzétételétől számított 30 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel a jelen internetes felületen, továbbá a Szolgáltatóval a módosításkor jogviszonyban álló Vásárlók részére elektronikus úton (e-mail-ben) kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére, továbbá az egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó esetleges speciális vásárlási információk

A.) A jelen Vásárlási Feltételek – a Vásárlási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával a Vásárló ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

B.) Jelen Vásárlási Feltételek alapján a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személyek is Vásárlónak minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény nevében eljárva kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásának minősül.

C.) A Szolgáltató szerverén a Vásárló Telnet, illetőleg egyéb hozzáférésre nem jogosult; a Vásárló oldala kizárólag a böngészőn (browser) tekinthető meg. A Szolgáltató szerverén más program (pl. cgi) nem futtatható; e szabályok megszegése esetén a Vásárló a szolgáltatásból külön értesítés nélkül kizárható.

D.) A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.

E.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen nem a Szolgáltató által elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

F.) A Szolgáltatónak a közvetlen károkért fennálló felelőssége a megvásárolt termék nettó árában korlátozott, kivéve, ha a felelősség ilyen korlátozását jogszabály rendelkezése kifejezetten tiltja. A Szolgáltató – jogszabály kifejezett tiltó rendelkezés hiányában – nem felel a közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

G.) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető.

H.) A szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció, és a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges, a jelen Vásárlási Feltételek 7. fejezetében megjelölt személyes és más adatok megadása. A megrendelések akkor minősülnek leadottnak, amikor a Vásárló a kosár menüpont alatt a 3. pont alatt található „Megrendelem” gomb megnyomásával lezárja a megrendelés folyamatát. A megrendelések leadása a https://akademiai.hu/ internetes áruházban kizárólag az áruház internetes felületének használatával megvalósuló elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://akademiai.hu/ webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató a webáruház keretében történő kiszolgálás céljából nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére. A Szolgáltató a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

I.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések bruttó 100.000,- Ft értékig fizethetők a Fizetési feltételek alapján, az ezt meghaladó értékű rendelések külön elbírálás alá kerülnek. A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendők, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető. A Szolgáltató a külföldi számlázási címet megadó Vásárlók részére az angol nyelvű oldalon EUR, azaz euró pénznemben adja meg a termékek és szolgáltatások árait. Az euróban megadott fogyasztói árak képzett árak, azt nem a mindenkori MNB vagy más banki árfolyamon számítja a Szolgáltató. Az euróban megadott és a Vásárló által elfogadott vételárnál az átváltási vagy más pénzügyi tranzakciós veszteséget a Vásárló viseli.

J.) Amennyiben a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás keretében letöltéssel megszerezhető terméket vagy szolgáltatást kínál megvételre, a letöltésre vonatkozó speciális előírásokat az adott termékre vonatkozó feltételek, leírás tartalmazza. Ilyen termék vagy szolgáltatás vásárlása esetén a rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a letöltést megelőzően van mód.

K.) Az Internetes Vásárlási Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vásárló a Szolgáltató által a felhasználók egységes azonosítása céljából készített központi adatbázisban (AK-ID) regisztráljon. A felhasználói azonosítás automatikusan kiterjed a Szolgáltató www.akademiai.hu, www.szotar.net és www.mersz.hu oldalaira, illetve ezen oldalak bármelyikén kezdeményezhető, és így a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó adatok a Vásárló részére hozzáférést biztosítanak valamennyi, AK-ID regisztrációhoz kötött szolgáltatáshoz, a regisztrált felhasználók számára elérhető felületekhez, illetve érvényes előfizetés esetén az előfizetett szolgáltatásokhoz.
A regisztráció során a Vásárló a 7.A.) pont szerinti adatai megadásával egy felhasználót hoz létre (AK-ID fiók), és ezzel a regisztráció adatai az AK-ID adatbázisba kerülnek.
A regisztráció során a Vásárló a felugró ablakokban vagy más módon megjelenő utasítások szerint köteles elfogadni a Szolgáltató termékeinek megvásárlására és szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, licencszerződését vagy más hasonló dokumentumát, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatóját.

L.) Online szolgáltatások vásárlása esetén (amikor fizikai termék kiszállítására nem kerül sor) a következő rendelkezések az irányadók:
Szotar.net-es termék (online szótárak) vásárlása esetén a Szolgáltató e-mail-ben küld kódot a Vásárló részére közvetlenül a vásárlás és a vételár megfizetése után. A kódot az e-mail-ben megadott utasítások szerint aktiválni kell, ezt követően tud a Vásárló az érintett szolgáltatáshoz hozzáférni.
Mersz.hu termék (online könyvtár) vásárlása esetén a fizetés megtörténtét követően a Szolgáltató azonnal beállítja (aktiválja) a hozzáférést a regisztráció során megadott e-mailhez tartozó AK-ID fiókban.

M.) A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a Szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét (e-mail címét) és jelszavát kell megadnia.

N.) A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati Csoport elérhetőségein kezdeményezheti a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásáig. A megrendelés visszaigazolását követően a Vásárló – ha erre jogosult – az irányadó rendelkezések szerint, illetve határidőben elállási jogát gyakorolhatja.

4. Szállítási (fuvarozási / kézbesítési) feltételek

A.) A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes, nem online módon vagy letöltéssel birtokba vehető / használható termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:
A Vásárló részére a megrendelt árut a Szolgáltató házhoz vagy csomagpontra szállítja, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A Vásárlót a Szolgáltató belföldi szállítási cím esetén a GLS Futárszolgálat segítségével, csomagpontos személyes átvétel esetén az iLogistic Kft. segítségével, külföldi szállítási cím esetén pedig a Fedex Futárszolgálat segítségével szolgálja ki. A megrendelt kiadványokra a Szolgáltató csomagolási költségeket nem számol fel.

B.) Kiszállítási díjak belföldi szállítási cím vagy személyes átvétel esetén:
GLS házhozszállítás, bankkártyás/PayPal/átutalásos fizetés esetén: 690,- Ft
GLS házhozszállítás, utánvét esetén: 990,- Ft
Csomagponton történő személyes átvétel esetén: 990,- Ft
9.000,- Ft feletti vásárlás vagy a kiadóban történő személyes átvétel esetén a szállítás ingyenes.
A kiszállítási idő a vásárlási folyamat utolsó lépésében kerül feltüntetésre.
Az ingyenes kiszállítási összeghatárt el nem érő megrendelés esetén a kiszállítás díját minden esetben a rendszer automatikusan számolja a megrendelni kívánt termékek kosárba tételét, és a szállítás, illetve a fizetés módjának megadását követően.

C.) Kiszállítási díjak külföldi szállítási cím esetén:
A kiszállítás díját minden esetben a rendszer automatikusan számolja a megrendelni kívánt termékek súlya és a rendeltetési hely alapján. A kiszállítási díjat a termékek kosárba tételét, valamint a szállítás, illetve a fizetés módjának megadását követően számítja ki és jeleníti meg a rendszer.

D.) A futárszolgálattal vagy csomagpontra történő szállítási határidők a megrendelés 3. lépésében, a szállítási módok közötti választási lehetőségnél is feltüntetésre kerülnek. Amennyiben a megrendelt termékek rendelkezésre állnak, a Szolgáltató a termékeket legkésőbb egy héten belül átadja a Fuvarozó részére.

E.) A Szolgáltató ellenőrzési körén kívül keletkező esetleges rendszerhibából adódó, akár a belföldi, akár a külföldi kiszállítási díjakkal kapcsolatos téves tájékoztatásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget! Online szolgáltatások esetén a Szolgáltató természetesen nem számít fel szállítási költséget.

F.) Házhoz szállítást belföldre és külföldre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz bármilyen ténylegesen létező szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vásárló nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendelés leadása után a megadott szállítási címet a weboldalon utólag nem lehet módosítani!

G.) A Szolgáltató partnere, az iLogistic Kft. lehetőséget biztosít a megrendelt kiadványok személyes átvételére saját üzemeltetésű budapesti csomagpontján a Dunaház Üzletközpontban, a Boráros téren. A hétköznap 12:00 óráig leadott rendelések már aznap 15:00 órától átvehetők, a 12:00 óra után leadott rendelések átvételére a következő munkanapon 15:00 órától van lehetőség. A vásárlók minden esetben SMS-ben értesítést kapnak, ha a csomagjuk átvehető. A csomag átvételére az értesítés után 7 naptári napig van lehetőség a csomagponton.
A csomag súlya maximálisan 10 kg lehet.
A csomagpontos átvétel mind utánvétes, mind bankkártyás fizetési mód esetén választható, utánvét esetén a helyszínen készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlíthető a megrendelés végösszege.
A csomagpont címe: 1095 Budapest, Boráros tér 7., Dunaház Üzletközpont, földszint
Nyitvatartási idő: H-P: 12:00-19:00, SZ: 10:00-15:00

H.) Bankkártyás vagy Paypal rendszeren keresztül történő fizetés esetén a kiadó székhelyén is van lehetőség személyes átvételre, szállítási költség nélkül.
A Szolgáltató székhelyén nem található üzlet, így üzletben történő azonnali átvétel és helyszíni fizetés nem lehetséges. A személyes átvétellel kért kiadványokat a Szolgáltató külső raktárból szállítja székhelyére, a szállítási idő 2-6 munkanap. Az átvétel időpontjáról a Vásárló külön e-mailben kap értesítést. Az értesítés után a csomag a Szolgáltató székhelyén vehető át, hétköznapra (hétfő – péntek) eső munkanapokon 9.00 és 15.45 között. Címünk: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet.

FELHÍVJUK A VÁSÁRLÓK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A KIADÓBAN TÖRTÉNŐ SZEMÉLYES ÁTVÉTELI LEHETŐSÉG IDEIGLENESEN SZÜNETEL! MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

5. Fizetési feltételek

A.) Utánvét: utánvétes fizetés választása esetén a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor, készpénzben vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni. Utánvétes fizetési mód csak belföldi számlázási és szállítási cím megadása esetén választható.

B.) Átutalás: belföldi számlázási és szállítási címmel rendelkező cégek, intézmények esetében átutalás esetén a megrendelt áru átvételét követően számla ellenében banki átutalással kell kiegyenlíteni a rendelés értékét és a szállítási díjat. Ezt a fizetési módot a Szolgáltató felajánlja felületén, de fenntartja magának azt a jogot, hogy az átutalásos fizetési módot megváltoztassa és erről a Vásárlót tájékoztassa. Amennyiben a Vásárló a számlát az azon megjelölt fizetési határidő lejártáig nem egyenlíti ki, a Szolgáltató az ügyféladatokat és a követelés jogosságát igazoló dokumentumokat a Szolgáltató által megbízott követeléskezeléssel és behajtással foglalkozó vállalkozás részére továbbítja. A megbízott vállalkozás a fizetési határidő leteltét követő 30-ik napig levélben és/vagy telefonon szólítja fel a Vásárlót a teljesítésre, és tájékoztatja a teljesítés elmaradása esetén várható következményekről. Ha a felszólítás nem jár eredménnyel, a vállalkozás a felszólítást a fizetési határidő lejártát követő 90-ik majd a 180-ik napig megismétli. Ezt követően az igényérvényesítés további lépéseit illetően a jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató dönt.

C.) Internetes bankkártyás fizetés: online bankkártyás fizetés esetén a CIB Bank szerverén keresztül történő tranzakció keretein belül vonjuk le az áru ellenértékét és az esetleges szállítási díjat.
Bővebb tájékoztató az online bankkártyás fizetésről

D.) PayPal: a megvásárolt termék árának kifizetése során lehetőség van a PayPal rendszeren keresztül történő fizetési mód alkalmazására is, amennyiben a vásárló rendelkezik PayPal fiókkal, vagy regisztrál a PayPal oldalon.
Bővebb tájékoztató a PayPal-lal történő fizetésről

E.) Külföldi számlázási és/vagy szállítási címről történő megrendelés, a kiadóban történő személyes átvétel, valamint online szótár előfizetés vagy MeRSZ online könyvtár előfizetés vásárlása esetén kizárólag az internetes bankkártyás vagy a PayPal rendszeren keresztül történő fizetés választható.

6. A Vásárló jogai és kötelezettségei, panaszkezelés

A.) A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. A Vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a Vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a postacímre történő ajánlott küldeményként feladni. Az elállás közölhető továbbá az ak@akademiai.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével is a fent hivatkozott határidőn belül. Az elállás gyakorolható a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

b) Kézhezvételi időpont személyes átvétel esetében a megvásárolt terméknek a Szolgáltató helyiségében (irodájában) történő átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a Fuvarozótól vagy más futárszolgálattól történő átvétel időpontja. Ez a futárszolgálattól kapott nyugtával bizonyítható. Az átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c) Elállás esetén a Vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet), a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul.

d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség.

e) A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógép szoftver példányának adásvétele esetében, ha az átvételt követően a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a) pont rendelkezései szerint gyakorolható. A Vásárló nem élhet továbbá elállási jogával a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, internetes tartalmak, letölthető termékek, illetőleg szolgáltatások vásárlása esetén, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a vásárló e beleegyezéssel egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az a) pontban hivatkozott elállási jogát. Nem gyakorolható az elállási jog továbbá hírlap folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén az előfizetői szerződések kivételével.

f) A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

g) Az elállási/felmondási jogra vonatkozó további információk a jelen Vásárlási Feltételek 1. számú mellékletében találhatók.

B.) A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

C.) Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

D.) A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A szavatosságra és a jótállásra vonatkozó további információk a jelen Vásárlási Feltételek 3. számú mellékletében olvashatók.

E.) Fogyasztói panaszügyintézés írásban, az ak@akademiai.hu címen vagy telefonon, a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (1) 464-8200-as telefonszámon történik. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a Vásárlók rendelkezésére: Munkanapokon 9-16 óra között. Egyebekben a panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

F.) Fogyasztóvédelmi ügyekben az illetékességet megalapozza a fogyasztó lakóhelye, a Szolgáltató székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes Kormányhivatalnál, illetőleg Járási Hivatalnál benyújtható.
Fogyasztóvédelmi Portál: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal XI. Kerületi Hivatala (Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.; Telefonszám: +36 1 896-4379; E-mail: titkarsag@11kh.bfkh.gov.hu; Ügyfélfogadás: előre egyeztetett időpontban; Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/xi-keruleti-hivatal).
A fogyasztónak minősülő Vásárló panaszának elutasítása, illetőleg fogyasztói jogvita esetén a Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vásárlót a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság megnevezéséről, székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, valamint levelezési címéről. Ezek az információk a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján is elérhetők. További tájékozódás a http://jarasinfo.gov.hu/ címen lehetséges.

G.) A fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése céljából a fogyasztónak minősülő Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület az illetékes, melynek adatai a következők: Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131.
A fogyasztónak minősülő Vásárló panaszának elutasítása, illetőleg fogyasztói jogvita esetén a Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Vásárlót a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, továbbá az illetékes békéltető testület megnevezéséről, székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, valamint levelezési címéről. Ezek az információk a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és weblapján is elérhetők. További tájékozódás a http://www.bekeltetes.hu/ címen lehetséges.

Az esetleges bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a https://birosag.hu/ honlapon olvashatók.

H.) Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület illetékes.

I.) A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

7. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság

A.) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatok megadását kérheti a Vásárlóktól:

A vásárláshoz feltétlenül szükséges adatok:
- a Vásárló neve, cégneve
- a Vásárló lakcíme vagy tartózkodási helye / székhelye
- a Vásárló felhasználó neve
- a Vásárló jelszava
- a Vásárló elektronikus levelezési címe (e-mail címe)
- a Vásárló telefonszáma
- céges, intézményi Vásárló esetén a kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe, ha az eltér a Vásárló telefonszámától és / vagy e-mail címétől
- szállítási cím
- elérhetőségi telefonszám
- számlázási cím, ha az eltér a Vásárló lakcímétől, tartózkodási helyétől vagy székhelyétől
- cég vagy intézmény nevében történő vásárlás esetén a cég / intézmény adószáma
A választhatóan megadható adatok:
- telefax száma

A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

B.) Adatkezelési nyilatkozat

A fenti adatok megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat az Internetes Vásárlási Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, illetőleg ezen célból, továbbá a Vásárlóval létrejött szerződés teljesítése céljából kezelje. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatokat, jogszabály vagy a Vásárló jogszabályon alapuló eltérő rendelkezése hiányában, a Szolgáltató a szerződés megszűnését követően mindaddig jogosult kezelni, ameddig a Szolgáltatónak az adóhatósággal szembeni kötelezettségei teljesítéséhez ez szükséges. Ennek minimális időtartama a vonatkozó adatokat tartalmazó iratok őrzési idejével összhangban a szerződés megszűnési évének utolsó napjától számított 8 év.
A Vásárló az adatok megadásával hozzájárul ahhoz is, hogy a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával a fenti adatkezelés körében adatfeldolgozót vegyen igénybe.
A Vásárló az adatok megadásával, illetőleg a Szolgáltató honlapjain használt úgynevezett sütik (cookie-k) elfogadásával és/vagy testre szabásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szolgáltató az összegyűlt statisztikai adatokat egyedi azonosításra alkalmatlan módon megőrizze, és felhasználja, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.
A Szolgáltató jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet, személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, valamint más reklám anyagokat küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. A Vásárló az előbbi önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet, ajánlatot, illetőleg egyéb reklám levelet vagy anyagot nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

C.) A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható jelszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait – azok igazolt változása esetén – a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén (az AK-ID fiókban) jogosult megváltoztatni, köteles azonban erről a Szolgáltatót az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati Csoport elérhetőségein keresztül tájékoztatni. A Vásárló azon megadott adatok törlésére, amelyek a szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez és/vagy a Szolgáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, a fenti B.) pontban megjelölt időtartam lejártáig nem jogosult. Ha ezt mégis megtenné, köteles a Szolgáltató ebből eredő minden kárát megtéríteni, tudomásul veszi továbbá, hogy az adatok törlése esetén a Szolgáltató mentesül a felek között létrejött szerződésből eredő kötelezettségek további teljesítése alól.

D.) A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata az is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a jelszó jogosulatlan használatáért nem felel.

E.) A Szolgáltató internetes felületéről más weboldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a weboldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokért, illetőleg azok mások általi betartásáért.

F.) A Szolgáltató a Vásárlók adatainak kezelése, illetőleg őrzése során minden ésszerű és technikailag lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vásárlók adataihoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

G.) A Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés részét képezi a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója is, amely a következő linken érhető el: https://akademiai.hu/adatkezeles/. A vásárlással az adatkezelési tájékoztató is automatikusan elfogadottnak minősül. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el, amelyek jelenleg az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. A jelen 7. fejezetben nem szabályozott adatkezelési kérdések tekintetében a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója és a fent hivatkozott jogszabályok az irányadók.

8. Egyéb rendelkezések

A.) A jelen Vásárlási Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és Magyarország vonatkozó egyéb jogszabályai az irányadók.

B.) A jelen Vásárlási Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály – így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

C.) Amennyiben a jelen Vásárlási Feltételekben lévő bármely rendelkezés valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály rendelkezésével ellentétes lenne, úgy ebben az esetben a jogszabály kötelező rendelkezését kell alkalmazni. Amennyiben a jelen Vásárlási Feltételekben hivatkozott bármely jogszabály helyébe új jogszabály lép, úgy a jelen Vásárlási Feltételek módosítása nélkül is az új jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni a felek jogviszonyára az új jogszabály hatályától függően.

D.) A jelen Vásárlási Feltételekhez a fogyasztónak minősülő Vásárlókkal kapcsolatos egyes jogokról és kötelezettségekről való tájékoztatás céljából a következő mellékletek kapcsolódnak:
1. számú melléklet: tájékoztató az elállási/felmondási jogról,
2. számú melléklet: elállási/felmondási nyilatkozat minta ,
3. számú melléklet: tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.

Kelt Budapest, 2021.

Hatályba lépés ideje: 2021.10.19.Archívum:
Általános Vásárlási Feltételek (Hatályos: 2021.10.18-ig)
Általános Vásárlási Feltételek (Hatályos: 2021.05.18-ig)