RSS

Nyitólap » Szótárnet nyereményjáték szabályzat

Szótárnet nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat
„Válaszoljon kérdéseinkre és nyerjen LEGO utalványt!”

Kérjük, hogy a Szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért!

1. A Játék szervezője és lebonyolítója 
Az Akadémiai Kiadó Zrt. (Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet) (továbbiakban: Szervező) „Válaszoljon kérdéseinkre és nyerjen LEGO utalványt!” címmel nyereményjátékot hirdet.

2. A Játékban részt vevő személyek, a részvétel feltételei
A nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag Európai Uniós állampolgársággal rendelkező személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik a szabályzat 7. pontjában megjelölt időszakban az Akadémiai Kiadó kérdőívét hiánytalanul kitöltik. A kérdőív elérhető itt >>>
A játék Szervezője a nyelvi értelmezésből származó esetleges félreértésekért felelősséget nem vállal. Bármelyik Játékost, aki nem a fenti feltételeknek megfelelően vesz részt a Játékban, a Szervező azonnali hatállyal kizárhatja a teljes további Játékból.

3. Kizáró tényezők
A játékból ki vannak zárva az Akadémiai Kiadó Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai.

4. Nyertes
1 fő a kérdőívet kitöltők közül.

5. Nyeremény
1 db 20 000 Ft értékű LEGO vásárlási utalvány, amely a https://kockashop.hu oldalon váltható be.

6. Nyertes értesítése
A nyertest e-mailben üzenetben értesítjük.

7. A játék meghirdetése, időtartama és eredményhirdetése
Meghirdetés: 2019.05.30.
Időszak: 2019.05.30. 8.00 órától 2019.06.13. 12 óráig.
Eredményhirdetés: 2019.06.13.

8. Személyi jövedelemadó, illetve egyéb költségek
Az Akadémiai Kiadó vállalja, hogy a nyertes nevében kifizeti a nyereményt terhelő személyi jövedelemadót, valamint a nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót és járulékot. Minden egyéb, esetlegesen felmerülő költség (pl. internetes adatforgalmi díjak) a nyertest terheli.

9. A nyeremény átvétele
A nyertes kiértesítését és a nyeremény átvételének részleteit e-mailben egyezteti a nyertessel a Szervező a nyertes által megadott email címen keresztül. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik válasz üzenetben 5 napig, a nyereményre (pótnyertesként) új Játékos lesz jogosult. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.

10. Vegyes rendelkezések
A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki és személyi feltételeknek. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a Játék során adatvesztésből származó kárért, illetve a nyeremény kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem tud fogadni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promócióból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

11. Személyes adatok kezelése
A Játékban való részvételhez a felhasználó egyes adataira van szükség. Az adatkezelési tájékoztatót itt  érheti el. Amennyiben kérdés merül fel a nyereményjátékkal kapcsolatban, az alábbi e-mail-címen teheti fel azt: ak@akademiai.hu.

Az adatkezelési tájékoztató a játék elválaszthatatlan része.