Akadémiai Kiadó

RSS

Nyitólap » Rekettye nyereményjáték szabályzat

Rekettye nyereményjáték szabályzat

Kérjük, hogy a Szabályzatot figyelmesen olvassa el, és csak akkor vegyen részt a játékban, ha az itt leírtakkal egyetért!

1. A Játék szervezője és lebonyolítója

Az Akadémiai Kiadó Zrt. (Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet, ttovábbiakban: Szervező) „Rekettye nyereményjáték” elnevezésű nyereményjátékot hirdet.

2. A Játékban részt vevő személyek, a részvétel feltételei

A nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag a 18. életévét betöltött Európai Uniós állampolgársággal rendelkező személyek (a továbbiakban: Játékosok) vehetnek részt, akik az Akadémiai Kiadó facebook oldalán lévő, a játékot meghirdető poszt alá kommentben felsorolnak legalább hármat Rekettye Gábornak az Akadémiai Kiadó Marketing sorozatában megjelent könyvcímei közül.
A játék Szervezője a nyelvi értelmezésből származó esetleges félreértésekért felelősséget nem vállal. Bármelyik Játékost, aki nem a fenti feltételeknek megfelelően vesz részt a Játékban, a Szervező azonnali hatállyal kizárhatja a teljes további Játékból.

3. Kizáró tényezők

A játékból ki vannak zárva az Akadémiai Kiadó Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai.

4. Nyertes

1 fő a poszt alatt helyesen válaszolók közül.

5. Nyeremény

1 db Értékteremtés 4.0 című könyv.

6. Nyertes értesítése

A nyertest facebook üzenetben értesítjük.

7. A játék meghirdetése, időtartama és eredményhirdetése

Meghirdetés: 2018.06.01.
Időszak: 2018.06.01-06.10.
Eredményhirdetés: 2017.06.11.

8. Személyi jövedelemadó, illetve egyéb költségek

Az Akadémiai Kiadó vállalja, hogy a nyertes nevében kifizeti a nyereményt terhelő személyi jövedelemadót, valamint a nyereménnyel kapcsolatban esetlegesen felmerülő további adót és járulékot. Minden egyéb, esetlegesen felmerülő költség (pl. internetes adatforgalmi díjak) a nyertest terheli.

9. A nyeremény átvétele

A nyertes kiértesítését és a nyeremény átvételének részleteit facebook üzenetben vagy e-mailben egyezteti a nyertessel a Szervező a nyertes által megadott email címen keresztül. A nyertes nevét a Szervező a facebook oldalain és weboldalain közzéteheti. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik válasz üzenetben 5 napig, a nyereményre (pótnyertesként) új Játékos lesz jogosult. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében.

10. Vegyes rendelkezések

A játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt alaki és személyi feltételeknek. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható. A játékosok által megadott adatok hiányosságáért/hibájáért, a Játék során adatvesztésből származó kárért, illetve a nyeremény kézbesítése során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatos reklamációt nem tud fogadni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárják minden jelenlegi és jövőben szervezett promócióból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban bizonyítottan csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

11. Személyes adatok kezelése

A Játékban való részvételhez a felhasználó egyes adataira van szükség. Az adatkezelési szabályzatot itt érheti el. Az adatkezelési szabályzat a játék elválaszthatatlan része.

Amennyiben kérdés merül fel a nyereményjátékkal kapcsolatban, az alábbi e-mail címen teheti fel azt: ak@akademiai.hu.