RSS

Nyitólap » Magunkról

Magunkról

„Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s azért ha igazi tudósok – és amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet."
Eötvös Loránd – a Magyar Tudományos Akadémia elnöke (1889–1905)

Az Akadémiai Kiadó Magyarország legrégibb, 1828 óta folyamatosan működő kiadója. Alapítója a Magyar Tudományos Akadémia; küldetése a magyar és az egyetemes tudomány szolgálata, azaz a szaktudományok új felfedezéseinek publikálása, a kutatók közti globális információcsere hatékony támogatása, illetve a tudományos eredmények közkinccsé tétele az értékes és megbízható tudást kereső széles közönség számára.
Hagyományaink köteleznek minket. Célunk, hogy a minőség megőrzésével, értékes tudományos és korrekt üzleti kapcsolatainkat továbbfejlesztve, folyamatosan növekvő tudományos, gazdasági és társadalmi értéket teremtve, a könyv- és folyóirat-kiadást is átalakító kommunikációs forradalom élén haladva Közép-Kelet-Európa legjelentősebb tudományos kiadójává váljunk.

Szótárak, nyelvkönyvek
Szótárkiadásban piacvezetők vagyunk Magyarországon. 20 nyelvet és számos típust felölelő, így a változatos igényekhez alkalmazkodó, megbízható, naprakész, nyomtatott és on-line változatban, illetve számítógépes és mobilalkalmazások formájában megjelenő szótárainkat a tanulók mellett a nyelvtudásukat fejlesztők, szakemberek, fordítók, a szakirodalmat olvasók sem nélkülözhetik. Gyors és hatékony nyelvtanuláshoz kínálunk segítséget. Nyelvkönyveink, elektronikus és hangzó segédanyagaink a sikeres nyelvvizsga és érettségi zálogát jelentik.

Konferenciák
A tudományos információcserét szolgáló hagyományos kiadói tevékenység a technológia fejlődésével folyamatosan változik, de a kutatók személyes találkozásának jelentősége nem csökken. Az utóbbi években kiadónk a hazai piac leggyorsabban fejlődő konferenciaszervező vállalkozása lett (www.akcongress.com). Portfóliónkban saját konferenciasorozatok, illetve nemzetközi társaságok világkonferenciáinak hazánkban megrendezett állomásai is szerepelnek. Megbízható és rugalmas partnerek vagyunk, jól ismerjük a tudományos közönség különleges igényeit és elvárásait.

Szakkönyvek, kézikönyvek és népszerű tudományos könyvek
Élő és élettelen természettudományos, orvosi és humán tudományokkal foglalkozó könyveinket és kézikönyveinket tanulmányaik során hallgatók tízezrei forgatják és használják. A rendre megjelenő és megújuló szakkönyvek az egész életen átívelő karrier fontos támaszai. Az üzleti és gazdasági könyvek többek között ezt az ívet biztosítják a felsőfokú tanulmányoktól a felsővezetőknek és a kutatóknak szóló művekig hat tematikus sorozattal, valamint a szélesebb közönségnek szóló témákkal.
Hasonlóan fontos célunk a nagyközönségnek szóló jól megírt, szórakoztató, de egyben értékes és tudományosan megalapozott könyvek, köztük világsikert aratott művek fordításának kiadása.

Folyóiratok
Kiadónk gondozza Magyarország legnagyobb tudományos, műszaki és orvosi folyóirat-portfólióját, közel 60 referált (peer-reviewed) lappal, amelyek jó két tucat tudományágat képviselnek. A hazai impakt faktoros folyóiratok többsége nálunk jelenik meg. Globális piacvezető beszállítóinkkal együttműködve a legkorszerűbb on-line szolgáltatásokat biztosítjuk a világ öt földrészén élő szerzőinknek és olvasóinknak.

Az Akadémiai Kiadó legsikeresebb kiadványai

  • Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Acta Mathematica Hungarica, Journal of Flow Chemistry (tudományos folyóiratok)
  • A magyar helyesírás szabályai (alapmű, a magyar helyesírás kézikönyve)
  • Csíkszentmihályi Mihály: Flow
  • Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
  • Angol és német kéziszótárak (print, online, alkalmazás: minden platformon)
  • TELC nyelvvizsgára előkészítő feladatok (angol)
  • Philip Kotler: Marketingmanagement