RSS

Nyitólap » Általános vásárlási feltételek (Hatályos 2021.05.18-ig)

Általános vásárlási feltételek (Hatályos 2021.05.18-ig)

Általános vásárlási feltételek

Az Akadémiai Kiadó Zrt. webáruházában könyveket, folyóiratokat, e-könyveket és mobil szótárakat (a továbbiakban termék), illetőleg különböző online szolgáltatásokat vásárolhat. Az e-könyv és a mobil szótár olyan digitalizált (elektronikus) könyv, szótár, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése.

A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek, mobil szótárak másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva, melyről a https://akademiai.hu/ oldalon tájékozódhat.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. webáruházában történő vásárlásra az alábbi általános vásárlási feltételek az irányadók.

Az általános vásárlási feltételek (a továbbiakban: Vásárlási Feltételek) a következő részeket tartalmazza:
1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai
2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya
3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére. e-könyv, mobil és online szótár vásárlási információk
4. Szállítási feltételek
5. Fizetési feltételek
6. A Vásárló jogai és kötelezettségei, panaszkezelés
7. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság
 
Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbiakat!
 
1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai:

 A.) A Szolgáltató adatai:
Akadémiai Kiadó Zrt. (a továbbiakban Szolgáltató)
Cím: H-1117 Budapest
          Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
          Magyarország
Telefon: (36-1) 464 8200
Nyilvántartási szám: C / 003273
Cégjegyzékszám: 01-10-043151
Adóigazgatósági azonosítószám: 11387729-2-43
Pénzforgalmi számlaszáma: 13700016 02491013 00000000
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-72637/2014

B.) A Vásárló:
Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.
 
C.) A Fuvarozó:
Ügyfeleinket a GLS Futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki.
 
2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

A.) A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

B.) A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyarország hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyarország bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.

C.)  A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Vásárlási Feltételeket egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen Vásárlási Feltételek új verziójának közzétételétől számított 30 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen és a hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.
 
3. Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére, e-bookönyv, mobil és online szótár vásárlási információk

A.) A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával a Vásárló ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. Ellenkező esetben az angol nyelvű honlap vásárlási feltételei irányadóak.   
 
B.) Jelen Vásárlási Feltételek alapján a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személyek is Vásárlónak minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény nevében járva kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásának minősül.
 
C.) A Szolgáltató szerverén a Vásárló Telnet, illetőleg egyéb hozzáférésre nem jogosult; az Ön oldala kizárólag a böngészőn (browser) tekinthető meg. A Szolgáltató szerverén más program (pl. cgi) nem futtatható; e szabályok megszegése esetén a Vásárló a szolgáltatásból külön értesítés nélkül kizárható.
 
D.) A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.
 
E.) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen nem a Szolgáltató által elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.
 
F.) A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.
 
G.) A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes. Az ettől eltérő megrendelésekre a Szolgáltató internetes felületének angol nyelvű verziójában feltüntetett Vásárlási Feltételek vonatkoznak.
 
H.) A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció, és a vásárlás jogszerű lebonyolításához szükséges személyes adatok (Név/Cégnév; E-mail; Telefonszám; Lakóhely/Székhely – Helység; Utca, Házszám; Irányítószám –) megadása. A megrendelések akkor minősülnek leadottnak, amikor a Vásárló a kosár menüpont alatt a 3. pont alatt található „Megrendelem” gomb megnyomásával lezárja a megrendelés folyamatát. A megrendelések leadása a https://akademiai.hu/ internetes áruházban kizárólag az áruház internetes felületének használatával megvalósuló elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://akademiai.hu/ webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató a webáruház keretében történő kiszolgálás céljából nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vásárlók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja, az utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.
 
I.) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések bruttó 100.000,- Ft értékig fizethetők a Fizetési Feltételek alapján, az ezt meghaladó értékű rendelések külön elbírálás alá kerülnek. A Szolgáltató által megadott eladási árak magyar forintban (HUF) értendőek, és tartalmazzák a mindenkor érvényes általános forgalmi adót. A termék ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető.

J.) Amennyiben a Vásárló egy könyv vagy mobil szótár elektronikus változatát teszi kosárba, úgy azt az alább részletezettek szerint tudja megrendelni és a fizetési feltételekben leírtak alapján kifizetni. Az e-könyv és a mobil szótár a fizetés után néhány perccel áll a Vásárló rendelkezésére. Az egyedi letöltési linket a sikeres fizetést követően a Szolgáltató e-mailben a megadott e-mail címre történő üzenetben küldi el, ennek megérkezését követően a termék 168 órán belül az e-mailben kiküldött egyedi letöltési linken keresztül azonnal letölthető. Ezt követően a letöltés csak a vásárlás és a vételár megfizetésének igazolását követően igényelt újabb egyedi letöltési linken keresztül lehetséges, melyet a Szolgáltató az erre vonatkozó igény beérkezését követő 1 munkanapon belül küld meg a Vásárló részére. Az egyedi letöltési link át nem ruházható.

A letöltés a küldött egyedi letöltési linken keresztül a fent hivatkozott időtartamon belül – a Szolgáltató által biztosított technikai támogatás okán – 5 alkalommal tölthető le.

A Szolgáltatónál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a Vásárló a letöltési gombra kattint, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

A Szolgáltató a Vásárló részére postai úton, a fizetés megtörténtét követő 3 munkanapon belül küldi meg az elektronikus könyv(ek), illetőleg a mobil szótárak vásárlásáról szóló számlát. A Vásárló a fentiek szerint köteles megadni mindazon adatokat, amelyek a számla kiállításához szükségesek.

A letöltéssel a Vásárló az e-könyvön és a mobil szótáron az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A Vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját eszközén jogosult használni azzal, hogy a magánszemély Vásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) a terméket saját eszközein korlátlan számban, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja, míg a nem magánszemély (céges, intézményi) Vásárló a terméket egy saját eszközére töltheti le és ezen az eszközön használhatja. Az e-könyv vásárlása esetén a jelen Vásárlási Feltételek elfogadásával a Vásárló az elektronikus könyv általános szerződési feltételeit is elfogadja.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag az e-könyv, illetve mobil szótár letöltését megelőzően van mód. A letöltés megvalósulására nézve a fentiek az irányadók..

K.) Online szótár vásárlás (szótár.net) esetén a szótár.net oldalon történő szolgáltatás általános szerződési feltételeinek elfogadása a szótár.net oldalra történő regisztráláskor történik meg.  
 
L.) A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
 
M.) A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati Csoport elérhetőségein teheti meg.
 
4. Szállítási feltételek

A.) A Szolgáltató internetes felületén megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:
 
A Vásárló részére a megrendelt árut a Szolgáltató házhoz szállítja, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A Vásárlót a Szolgáltató a GLS Futárszolgálat segítségével szolgálja ki. A megrendelt kiadványokra a Szolgáltató csomagolási költségeket nem számol fel.

Kiszállítási díjak:
Bankkártyás/PayPal/átutalásos fizetés esetén: 690 Ft
Utánvét esetén: 990 Ft
9 000 Ft feletti vásárlás vagy személyes átvétel esetén a szállítás ingyenes.  
A kiszállítási idő a vásárlási folyamat utolsó lépésében kerül feltüntetésre.

Az ingyenes kiszállítási összeghatárt el nem érő megrendelés esetén a kiszállítás költségét minden esetben a rendszer automatikusan számolja a megrendelni kívánt termékek kosárba tételét, és a szállítás illetve a fizetés módjának megadását követően.
Esetleges rendszerhibából adódó téves tájékoztatásért a Szolgáltató nem vállal felelősséget! A futárszolgálattal történő szállítási határidők a megrendelés 3. lépésében, a szállítási módok közötti választási lehetőségnél is feltüntetésre kerülnek. Online szolgáltatások esetén a Szolgáltató természetesen nem számít fel szállítási költséget.

B.) Házhoz szállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! Külföldi szállítási vagy számlázási cím esetén a Vásárlási Feltételek 3.G.) pontjában leírtak érvényesek.

C.) Bankkártyás vagy Paypal rendszeren keresztül történő fizetés esetén személyes átvételre is van lehetőség, szállítási költség nélkül.
Kiadónkban nem található üzlet, így azonnali átvétel és helyszíni fizetés nem lehetséges. A személyes átvétellel kért kiadványokat külső raktárunkból szállítjuk, a szállítási idő 2-6 munkanap. Az átvétel időpontjáról külön e-mailben értesítjük.
Értesítés után a csomag az Akadémiai Kiadó Zrt. székhelyén vehető át, munkanapokon 9.00 és 15.45 között. Címünk: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes átvételi lehetőség ideiglenesen szünetel. Megértését köszönjük.

5. Fizetési feltételek

A.) Utánvétes fizetés választása esetén, a rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítás és az utánvét költségeit.
 
B.) Cégek, intézmények esetében átutalás esetén a megrendelt áru átvételét követően számla ellenében banki átutalással kell kiegyenlíteni a rendelés értékét és a szállítási díjat. Ezt a fizetési módot a Szolgáltató felajánlja felületén, de fenntartja magának azt a jogot, hogy az átutalásos a fizetési módot megváltoztassa és erről a Vásárlót tájékoztassa.
 
C.) Online bankkártyás fizetés esetén, a CIB Bank szerverén keresztül történő tranzakció keretein belül vonjuk le az áru ellenértékét és az esetleges szállítási díjat.
Bővebb tájékoztató az online bankkártyás fizetésről>>
 
D.) Elektronikus könyv (e-könyv), mobil szótár fizetési feltételei:
Amennyiben a Vásárló egy könyv vagy szótár elektronikus változatát teszi kosárba, az utánvétes fizetés mód nem lehetséges. Ezen termékek ellenértéke elektronikus vásárlás esetén csak bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki, egyéb megrendelések esetén az ellenérték a Szolgáltató pénzintézeti számlájára történő átutalással – a vásárlás kódját tartalmazó azonosító feltüntetésével – is rendezhető. Átutalásos fizetés esetén, amint a Vásárló befizetése megjelenik a Szolgáltató számláján, a Vásárlót a fenti 3. pontban foglaltak szerint e-mailben tájékoztatjuk a megvásárolt e-book, onlinemobil szótár letöltésének módjáról. On-line bankkártyás fizetés esetén a kifizetett kiadvány sikeres banki tranzakciót lkövetően a fenti 3.J. pont rendelkezései szerint letölthető.

E.) Online szótár vásárlás (szotár.net) fizetési feltételei:
Online szótár vásárlása esetén fizetési mód kizárólag az online bankkártyás fizetés.

 6. A Vásárló jogai és kötelezettségei, panaszkezelés

A.)A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet tartalmazza.

a) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A Vásárló az elállási jogát termék vásárlása esetén a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül gyakorolhatja. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a Vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított 3 hónap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog gyakorlására ugyanezen határidők az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a termék kézhezvételének napja helyett a szerződéskötés napját kell figyelembe venni. Amennyiben az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételétől, illetőleg a szerződéskötés napjától számított 3 hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 8 munkanap elteltéig a Vásárló akkor is elállhat a szerződéstől, ha a termék kézhezvételétől, illetőleg a szerződéskötés napjától számított 3 hónapból kevesebb, mint 8 munkanap van hátra. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére elküldeni 8 munkanapon belül.

b) Kézhezvételi időpont házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a futártól kapott nyugtával bizonyíthatók. Az átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.  

c) Elállás esetén a vásárló a terméket köteles saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató címére (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület, III. emelet), a Szolgáltató pedig 30 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a Vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. 

d) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőség. 

e) A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta. Bontatlan csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlására vonatkozó szerződés esetén az elállási jog a fenti a. pont rendelkezései szerint gyakorolható. A Vásárló nem élhet továbbá elállási jogával internetes tartalmak, letölthető termékek, illetőleg szolgáltatások vásárlása esetén, ilyen esetben a szolgáltatás megkezdéséhez a Szolgáltató minden esetben a Vásárló hozzájárulását kéri. Nem gyakorolható az elállási jog továbbá hírlap, folyóirat és időszaki lap vásárlása esetén. 

f) A Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

B.) A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. Tartós fogyasztási cikkek esetében a kötelező jótállás – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 1 év. Javítás esetén a jótállási idő újra indul.

C.) Hibás műszaki termékek esetében az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség cserét kérni, ezt követően közvetlenül a garanciális szervizhez kell fordulni. A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató cserét intéz. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

D.) A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadók.

E.) Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az www. címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton a +36 (1) 464-8200-s telefonszámon. Az ügyfélszolgálat a következő időszakokban áll a Vásárlók rendelkezésére: Munkanapokon 9-16 óra között. Egyebekben a panaszok intézésére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

F.) Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elérhetősége: cím: 1052 Budapest, Városház utca 7., postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., telefonszám: +36 (1) 328-0185, telefax: +36 (1) 411-0116.

G.) Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefax: +36 (1) 488-2186, telefon: +36 (1) 488-2131. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat.

E.) A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
 
7. Adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság

Adatkezelési nyilatkozat
A.) A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A vásárláshoz feltétlen szükséges adatok:
- a Vásárló felhasználói neve
- jelszava
- elektronikus levelezési címe (e-mail cím)
- neve
- céges, intézményi vásárló esetén a kapcsolattartó személy neve
- szállítási címe
- elérhetőségi telefonszáma
- számlázási cím
 
A választhatóan megadható adatok:
- telefax száma
 
A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

A fenti adatok megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Vásárló által megadott adatokat az Internetes Vásárlási Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, illetőleg ezen célból kezelje, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat egyedi azonosításra alkalmatlan módon megőrizzen, és felhasználjon, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatok kezelése során minden esetben az adatkezelésre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint jár el (jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

A Szolgáltató jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak. A Vásárló az előbbi önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.>B.) A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolat Csoport elérhetőségein keresztül törölheti.
 
B.) A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható kódszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolat Csoport elérhetőségein keresztül törölheti.

C.) A kódszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a kódszó jogosulatlan használatáért nem felel.
 
D.) A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokért, illetőleg azok mások általi betartásáért.

E.) A Szolgáltató a Vásárlók adatainak kezelése, illetőleg őrzése során minden ésszerű és technikailag lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vásárlók adataihoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

Hatályos 2021. május 18-ig