Akadémiai Kiadó

RSS

Nyitólap » Akadémiai Kiadó Olvasó iOS applikáció

Akadémiai Kiadó Olvasó iOS applikáció

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Értelmező rendelkezések

Szolgáltató: a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál 01–10-043151. cégjegyzékszámon nyilvántartott Akadémiai Kiadó Zrt. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35.).

Regisztrált felhasználó (a továbbiakban Felhasználó): a Szolgáltatás azon végső, természetes személy igénybevevője, aki rendelkezik egyedi felhasználói névvel és jelszóval, továbbá aki az Akadémiai Kiadó Olvasó applikáció szolgáltatásait igénybe veszi.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által az Apple Appstore-ban Akadémiai Kiadó Olvasó név alatt közzétett, regisztrációhoz kötött ingyenes e-könyvolvasó applikáció használata.

Felhasználónév és jelszó: a Szolgáltató által biztosított egyedi regisztrációs szám felhasználásával a Szolgáltató internetes áruházában elérhető regisztrációs felületen a Felhasználó által kialakítható egyedi karaktersorok, amelyek alapján a Szolgáltatás igénybe vehető.

1. A szerződés tárgya


1.1. Az Akadémiai Kiadó Zrt. Akadémiai Kiadó Olvasó applikáció szolgáltatása.

1.2. A Szolgáltató a jelen dokumentumban meghatározott módon és időszakra biztosítja a Felhasználónak a Szolgáltatás használati jogát, amelynek keretei között a Felhasználó szolgáltatásokat vehet igénybe.

1.3. A Szolgáltató fenntartja a jogát, hogy az Akadémiai Kiadó Olvasó tartalmán változtasson, meghatározott elvek szerint strukturálja.

1.4. A Szolgáltatás használatához szükséges hardver és alapvető szoftver-konfigurációt a Regisztrált felhasználó biztosítja.

2. Díj, díjfizetés


2.1. Az Akadémiai Kiadó Olvasó használata díjmentes.

2.2. Jelen szabályozás nem terjed ki az Akadémiai Kiadó Zrt. internetes áruházában megjelenő elektronikus könyv termékekre. Az Akadémiai Kiadó Zrt. által kiadott e-könyvek felhasználási feltételei az alábbi linkek érhető el: www.akademiaikiado.hu/info/elektronikus_konyv_aszf

3. Szavatosság


3.1. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az Akadémiai Kiadó Olvasó nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

4. Felhasználási jogosultság


4.1. Az Akadémiai Kiadó Olvasó szolgáltatás és az azon keresztül elérhető összes elektronikus könyv és dokumentum a Szolgáltató tulajdonát képezi.

4.2. A Szolgáltató az Akadémiai Kiadó Olvasó használati jogát engedi át, egyebekben fenntart minden jogot.

4.3. A használat kizárólag jelen ÁSZF-ben foglalt jogosultság alapján történhet. Jogszerűtlen a használat, ha a jelen ÁSZF-ben rögzített jogosultságon túlterjeszkedik.

4.4. A Felhasználó a Szolgáltatást a saját feladatai ellátásához, saját szervezeti keretein belül a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően használhatja. Az Akadémiai Kiadó Olvasóval kapcsolatban a Szolgáltató minden egyéb felhasználási, hasznosítási, vagyoni, tulajdon- és publikálási jogot fenntart.

4.5. Az Akadémiai Kiadó Olvasóban megtalálható tartalmakat tilos:
– harmadik személynek használatba adni,
– kölcsönbe, bérbe vagy haszonbérletbe adni,
 – más egyéb módon továbbhasznosítani,
– másolni (kivéve egy biztonsági másolatot a beépített másolásvédelemmel nem rendelkező dokumentumok esetében),
– oly módon használni, mely mások szellemi tulajdonát vagy jogait sérti.

4.6. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást jogosulatlanul használja, a benne lévő tartalmakat sokszorosítja, részben vagy egészben harmadik személynek átengedi, továbbhasznosítja vagy azt bármely, jelen szerződéstől eltérő módon használja, kártérítési kötelezettséggel tartozik.

4.7. Az Akadémiai Kiadó Olvasó és a benne lévő elektronikus könyvek a szerzői jog és a nemzetközi jogvédelmi megállapodások, illetve egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések védelme alatt áll.

4.8. A jogszerű felhasználás a jelen ÁSZF-ben meghatározott Akadémiai Kiadó Olvasóra vonatkozik, annak részei nem különíthetők el több készüléken történő használat céljából.

5. Jogfenntartás


5.1. A Szolgáltató fenntartja a jogot az Akadémiai Kiadó Olvasó bárminemű módosítására.

5.2. A Szolgáltató fenntartja a Szolgáltatás ármódosításának jogát.

6. Egyéb rendelkezések


6.1. Jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató az alábbiak szerint gondoskodik: Az ÁSZF hatályos és teljes szövege a Szolgáltató honlapján (www.akademiaikiado.hu) is közzétételre kerül, igényelhető továbbá az Ügyfélszolgálattól (e-mailben, faxon vagy postán).

6.2. Jelen ÁSZF 2014. március 1-től visszavonásig hatályos.

6.3. A Felhasználó az Akadémiai Kiadó Olvasó weboldalon történő regisztrációval a jelen ÁSZF-ben foglaltakat elfogadja.

6.4. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2014. március 1.

Réffy Balázs
ügyvezető igazgató