Akadémiai Kiadó Zrt.
H-1519 Budapest, Pf. 245
Telefon: +36 1 464 8200
E-mail: ak@akademiai.hu

Az Akadémiai Kiadó Zrt. adatkezelési tájékoztatója

Tartalom

Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)
Akademiai.hu internetes áruház
Mersz.hu
Szotar.net
Online weboldalakhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó mobilalkalmazások
Ügyfélszolgálati, ügykezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés
Hírlevél
Számlázás
Csomagküldéshez kapcsolódó adatkezelés
Ügyfél-elégedettség mérés
Követeléskezelés
Egyéb adatkezelések és adatszolgáltatások
Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)

Az Akadémiai Kiadó Zrt. weboldalai (pl. akademiai.hu, mersz.hu, szotar.net) egyes funkcióinak, valamint a szotar.net és a MeRSZ alkalmazások használatát regisztrációhoz köti. Ezen regisztráció során az ügyfelek és a látogatók a kiadó kifejezetten erre készített központi adatbázisában (továbbiakban: AK-ID) egy felhasználót hoznak létre (továbbiakban AK-ID fiók) és a regisztráció adatai a AK-ID adatbázisba kerülnek. A regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó adatok hozzáférést biztosítanak valamennyi, AK-ID regisztrációhoz kötött szolgáltatáshoz, a regisztrált felhasználók számára elérhető felületekhez, illetve érvényes előfizetés esetén az előfizetett szolgáltatásokhoz (pl. szotar.net, mersz.hu).

Az adatkezelés célja:

 • A felhasználók azonosítása és az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások nyilvántartása.
 • A regisztrált felhasználók számára elérhető tartalmakhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása.
 • Tájékoztatás az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos változásokról.
 • Az akademiai.hu, a szotar.net és a mersz.hu oldalakon történő vásárlás esetén az adatok megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]
 • szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

A kezelt adatok köre:

Jogos érdek alapján: e-mail cím, név, foglalkozás, érdeklődési kör, telefonszám, fax, előfizető számlázási illetve szállítási neve, országa és címe, cég esetén cégnév, adószám.

Szerződés teljesítése érdekében: az igénybe vett, előfizetett szolgáltatások megnevezése, az előfizetés száma, érvényessége, a belépések dátuma, időpontja, a belépési pont, intézmény neve, Shibboleth azonosítója, IP-címe, címtartománya.

A fent megjelölt adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. AK-ID adatbázist működtető rendszerébe, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek. Az egyes felhasználók adatai a felhasználók AK-ID-jában tárolódnak.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az ak@akademiai.hu e-mail-címre, igény esetén az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245. postai címére küldött levélben kezdeményezhető.

Az adatkezelés tartama: Az Akadémiai Kiadó Zrt. a felhasználó AK-ID-ba történő utolsó bejelentkezésétől számított két év elteltével a következő negyedév végén törli az adatokat az AK-ID adatbázisából, azaz az AK-ID segítségével igénybe vehető szolgáltatások bármelyikének utolsó használatától (tartós inaktív időszak kezdetétől) számított két év és egy negyedév elteltével az adat törlésre kerül.

Akademiai.hu internetes áruház

Az akademiai.hu az Akadémiai Kiadó Zrt. által üzemeltetett webáruház, melyeken keresztül a weboldal látogatói az Akademiai Kiadó által értékesített termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket adhatnak le (online vásárlás). Az online vásárlás során a megrendelők AK-ID regisztrációt hajtanak végre, adataik a „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezetben megadott adatbázisba kerülnek, adataik kezelése az előbb említett fejezetben kifejtett módon történik. Az alábbiakban kizárólag a webáruházhoz kapcsolódó önálló adatkezeléseket ismertetjük.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés megkötése, teljesítése, ügyfélpanaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],
 • továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Vásárlás folyamata során: dátum, kosárba helyezett termékek neve, mennyisége, nettó ára, áfatartalma, bruttó ára, szállítási és fizetési mód, felhasznált kuponkód, kedvezmény mértéke, kampányazonosító, megrendelő neve és címe, e-mail-címe, telefonszáma, bankkártyás fizetés esetén a tranzakció azonosítója, a fizetés sikerességének vagy elutasításának ténye, szállítási cím, egyéb megjegyzés, reklamáció kezelésekor keletkezett adatok.
Számlázási adatok: név, szállítási ország és cím, számlázási ország és cím, cégnév és adószám (cég esetén).

Adatok tárolásának helye: A fenti adatok a webshop adminisztrációs rendszerébe, illetve a szolgáltató számlázó-, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Adatkezelés tartama:

 • Az Akadémiai Kiadó Zrt. a felhasználó AK-ID-ba történő utolsó bejelentkezésétől számított két év elteltével a következő negyedév végén törli az AK-ID adatait a AK-ID adatbázisból, azaz a AK-ID segítségével igénybe vehető szolgáltatások bármelyikének utolsó használatától számított két év és egy negyedév elteltével az adat törlésre kerül.
 • A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) a keletkezésüktől számított nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok helyesbítését vagy törlését Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címre küldött levélben kezdeményezhető.

Adatfeldolgozók

Név

Székhely

Adatfeldolgozói tevékenység

Tool.os System Kft.

1092 Budapest, Erkel utca 6.

weboldal fejlesztése, support

Mersz.hu

A Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MeRSZ) nevű online rendszer teljes adatbázisát előfizetéssel és AK-ID-val rendelkező felhasználók érhetik el.

Kipróbálási lehetőség: egyes funkciókat, tartalmakat az AK-ID fiók első létrehozatalát követően meghatározott időszakra ingyenesen is hozzáférhetővé tesz a kipróbálásra jelentkezett felhasználók számára az Akadémiai Kiadó Zrt. A kifejezetten a kipróbálási lehetőségre való jelentkezés esetén is szükséges az AK-ID fiók létrehozása. A fiók létrehozásával a jelentkező hozzájárul, hogy a kezelt adatok körében tárgyalt bizonyos adatait a kipróbálási szolgáltatás egyszeri vagy meghatározott időszakban való ismételt biztosításához az Akadémiai Kiadó Zrt. az AK-ID adatbázisban tárolja.

Az AK-ID-ba regisztráló felhasználók a jelen tájékoztató „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezete szerinti AK-ID regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük az előbb említett fejezetében kifejtett módon történik. Jelen fejezetben a AK-ID-tól eltérő, kizárólag a Mersz.hu regisztrációval együtt járó adatkezeléseket ismertetjük.

A Mersz.hu felületén elérhető tartalmakat és funkciókat a felhasználók az alábbi módon vehetik igénybe:

 • Kipróbálási lehetőség esetén AK-ID regisztrációval a weboldalon feltüntetett feltételek szerint.
 • AK-ID regisztrációval és érvényes előfizetéssel, az előfizetés feltételei szerint.
 • Intézményi felhasználóként, az intézmény által biztosított és az Akadémiai Kiadó által technikailag a rendszerbe integrált, az Akadémiai Kiadó számára anonim jogosultság­azonosítást lehetővé tevő rendszeren és vagy szolgáltatáson (IP alapú vagy központi egységes, egyszeri bejelentkezés) keresztül. Ebben az esetben nem történik személyes adatkezelés.
 • Annak a cégnek illetve vállalatnak a felhasználójaként, amelyik az Akadémiai Kiadóval a Mersz.hu rendszer igénybevételéhez előfizetői szolgáltatási szerződést kötött, a cég által biztosított és az Akadémiai Kiadó által technikailag a rendszerben integrált, az Akadémiai Kiadó számára anonim jogosultságazonosítást lehetővé tevő rendszeren és vagy szolgáltatáson (IP alapú vagy központi egységes, egyszeri bejelentkezés) keresztül. Ebben az esetben nem történik személyes adatkezelés.
 • Lehetőség van az intézmény vagy cég felhasználójaként belépett felhasználóknak is AK-ID regisztrációra és így AK-ID fiók létrehozására majd annak összekötésére a nem azonosított belépéssel, illetve a már korábban létrehozott AK-ID fiók nem azonosított belépéssel való összekötésére, ebben az esetben az eddig személyes adatként nem azonosított adatok személyes adattá válnak és az AK-ID fiók felhasználóhoz rendelődnek hozzá.

A Mersz.hu szolgáltatás kapcsán felmerülő adatkezelések célja:

 • A Mersz.hu szolgáltatás biztosítása, ennek keretében az ott publikált összes kiadvány, folyóirat, szakkönyv egyéb dokumentum elérése, kedvencek elmentése, elérése, könyvjelzők, jegyzetek beszúrása, kivonatok készítése, elmentése, elérése, kapcsolattartás, az előfizetett szolgáltatás nyomon követése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
 • A felhasználói szokások elemzése, webanalitikai mérések végzése a szolgáltatás minőségének növelése, termékfejlesztés céljából.
 • Számlázás.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Kifejezetten a kipróbálási lehetőségre jelentkezés esetén: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
 • szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Kezelt adatok köre:

A Mersz.hu szolgáltatás biztosítása során, azonosított felhasználó esetén: e-mail cím, a kedvenc kiadványok listája, a felhasználó beállításai (betűméret, nyomtatási beállítások), utolsó munkamenet, előzmények megőrzése, beszúrt jegyzetek, könyvjelzők, készített kivonatok, előfizetéshez kapcsolódó jogosultság.
Számlázás során: név, szállítási ország és cím, számlázási ország és cím, cégnév és adószám (cég esetén), termékre vonatkozó adatok (előfizetés megnevezése, ára, időtartama stb.). Ezen adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. számlázó-, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Az adatkezelés tartama:

 • Az Akadémiai Kiadó Zrt. a felhasználó AK-ID-ba történő utolsó bejelentkezésétől számított két év elteltével a következő negyedév végén törli az AK-ID adatait a AK-ID adatbázisból, azaz a AK-ID segítségével igénybe vehető szolgáltatások bármelyikének utolsó használatától számított két év és egy negyedév elteltével az adat törlésre kerül.
 • A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) a keletkezésüktől számított nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Szotar.net

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a https://www.szotar.net/ weboldalon digitális szótárait teszi elérhetővé, egyes ingyenes adatbázisai regisztráció nélkül használhatók. A weboldalon elérhető előfizetéshez kötött szolgáltatásokat kizárólag érvényes előfizetői szerződéssel és AK-ID fiókkal rendelkező felhasználók, illetve előfizetői szerződéssel rendelkező intézmények, cégek, vállalatok felhasználói anonim jogosultságazonosítást követően vehetik igénybe.

Kipróbálási lehetőség: egyes szótárakat az AK-ID fiók első létrehozatalát követően meghatározott időszakra ingyenesen is hozzáférhetővé tesz a kipróbálásra jelentkezett felhasználók számára az Akadémiai Kiadó Zrt. A kifejezetten a kipróbálási lehetőségre való jelentkezés esetén is szükséges az AK-ID fiók létrehozása. A fiók létrehozásával a jelentkező hozzájárul, hogy a kezelt adatok körében tárgyalt bizonyos adatait a kipróbálási szolgáltatás egyszeri vagy meghatározott időszakban való ismételt biztosításához az Akadémiai Kiadó Zrt. az AK-ID adatbázisban tárolja.

Az AK-ID-ba regisztráló felhasználók a jelen tájékoztató „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezete szerinti AK-ID regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük az előbb említett fejezetében kifejtett módon történik. Jelen fejezetben a AK-ID-tól eltérő, kizárólag a Szotar.net regisztrációval együtt járó adatkezeléseket ismertetjük.

A Szotar.net felületén elérhető tartalmakat és funkciókat a felhasználók az alábbi módon vehetik igénybe:

 • Egyes tartalmak regisztráció nélkül, ingyenesen elérhetők.
 • Egyes tartalmak AK-ID regisztrációval, ingyenesen elérhetőek.
 • Kipróbálási lehetőség esetén AK-ID regisztrációval a weboldalon feltüntetett feltételek szerint.
 • AK-ID regisztrációval és érvényes előfizetéssel, az előfizetés feltételei szerint.
 • Intézményi felhasználóként, az intézmény által biztosított és az Akadémiai Kiadó által technikailag a rendszerbe integrált, az Akadémiai Kiadó számára anonim jogosultság­azonosítást lehetővé tevő rendszeren és vagy szolgáltatáson (IP alapú vagy központi egységes, egyszeri bejelentkezés) keresztül. Ebben az esetben nem történik személyes adatkezelés.
 • Annak a cégnek, illetve vállalatnak a felhasználójaként, amelyik az Akadémiai Kiadóval a Szotar.net rendszer igénybevételéhez előfizetői szolgáltatási szerződést kötött, a cég által biztosított és az Akadémiai Kiadó által technikailag a rendszerben integrált, az Akadémiai Kiadó számára anonim jogosultságazonosítást lehetővé tevő rendszeren és vagy szolgáltatáson (IP alapú vagy központi egységes, egyszeri bejelentkezés) keresztül. Ebben az esetben nem történik személyes adatkezelés.
 • Lehetőség van az intézmény vagy cég felhasználójaként belépett felhasználóknak is AK-ID regisztrációra és így AK-ID fiók létrehozására majd annak összekötésére a nem azonosított belépéssel, illetve a már korábban létrehozott AK-ID fiók nem azonosított belépéssel való összekötésére, ebben az esetben az eddig személyes adatként nem azonosított adatok személyes adattá válnak és az AK-ID fiók felhasználóhoz rendelődnek hozzá.

A Szotar.net szolgáltatás kapcsán felmerülő adatkezelések célja:

 • A Szotar.net szolgáltatás biztosítása, ennek keretében az ott publikált az ügyfél által előfizetett digitális szótárak elérése azokban való keresés, kedvencnek jelölt szavak, kifejezések tárolása, elérése, az előfizetett szolgáltatás nyomon követése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.
 • A felhasználói szokások elemzése, webanalitikai mérések végzése a szolgáltatás minőségének növelése, termékfejlesztés céljából.
 • Számlázás.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Kifejezetten a kipróbálási lehetőségre jelentkezés esetén: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
 • szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Kezelt adatok köre:

A Szotar.net szolgáltatás biztosítása során, azonosított felhasználó esetén: e-mail cím, a kedvenc szavak, kifejezések listája, utolsó munkamenet, előzmények megőrzése, előfizetéshez kapcsolódó jogosultság.
Számlázás során: név, szállítási ország és cím, számlázási ország és cím, cégnév és adószám (cég esetén), termékre vonatkozó adatok (előfizetés megnevezése, ára, időtartama stb.). Ezen adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. számlázó-, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Az adatkezelés tartama:

 • Az Akadémiai Kiadó Zrt. a felhasználó AK-ID-ba történő utolsó bejelentkezésétől számított két év elteltével a következő negyedév végén törli az AK-ID adatait a AK-ID adatbázisból, azaz a AK-ID segítségével igénybe vehető szolgáltatások bármelyikének utolsó használatától számított két év és egy negyedév elteltével az adat törlésre kerül.
 • A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) a keletkezésüktől számított nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Online weboldalakhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó mobilalkalmazások

Az Akadémiai Kiadó Zrt. mobilalkalmazásai a MeRSZ és szotar.net alkalmazások, melyeken keresztül az azonos nevű online szolgáltatások tartalmai érhetők el. Az applikációk letölthetők és telepíthetők a Google Play Store és az Apple App Store alkalmazásáruházakból az erre alkalmas készülékekre. Az alkalmazások használata regisztrációval lehetséges. Az alkalmazásba való regisztráció az adatok (e-mail cím, jelszó, név) felhasználó általi megadásával történik. Bejelentkezés után az adott, azonos nevű online szolgáltatás leírásánál tárgyalt megfelelő jogosultság esetén a felhasználó az online szolgáltatásban is számára elérhető tartalmakhoz, adatbázisokhoz és funkciókhoz fér hozzá.

Megfelelő jogosultság vásárlása a Google Play Store és az Apple App Store alkalmazásáruházakban is van lehetőség az alkalmazásokban feltüntetett és az adott alkalmazás áruház feltételei szerint.

A MeRSZ és szotar.net alkalmazásokban történő regisztrációval a felhasználók a jelen tájékoztató „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezete szerinti AK-ID regisztrációt hajtanak végre, adataik a fenti adatbázisba kerülnek, kezelésük a „Az Akadémiai Kiadó online felhasználói adatbázisa (AK-ID)” fejezetben kifejtett módon történik.

A MeRSZ és szotar.net alkalmazásokban történő regisztrációval a felhasználók adatainak kezelése a jelen tájékoztató „szotar.net” és „mersz.hu” fejezeteben kifejtett módon történik. Jelen fejezetben a „mersz.hu” „szotar.net” fejezetektől és az AK-ID-tól eltérő, kizárólag a tárgyalt alkalmazásokkal megvalósított adatkezeléseket ismertetjük.

Az adatkezelés célja:

 • A MeRSZ és szotar.net mobilalkalmazásain keresztül az azonos nevű online szolgáltatásokban publikált tartalmak, kiadványok, adatbázisok elérése, kedvencek elmentése és szinkronizálása az online rendszerekkel.
 • Előfizetett szolgáltatások nyilvántartása.

Az adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

A kezelt adatok köre:

Alkalmazások használatához kapcsolódóan: belépéshez szükséges adatok (e-mail cím, jelszó) előfizetéshez kapcsolódó adatok, kedvencek, kijelölések, könyvjelzők, kivonatok tárolása, megjelenítése.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címére vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címére küldött levélben kezdeményezhető.

Az adatkezelés tartama:

 • Az Akadémiai Kiadó Zrt. a felhasználó AK-ID-ba történő utolsó bejelentkezésétől számított két év elteltével a következő negyedév végén törli az adatokat a AK-ID adatbázisból, azaz a AK-ID segítségével igénybe vehető szolgáltatások bármelyikének utolsó használatától (tartós inaktív időszak kezdetétől) számított két év és egy negyedév elteltével az adat törlésre kerül.

Ügyfélszolgálati, ügykezelési tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés

Az Akadémiai Kiadó Zrt. ügyfélszolgálati, ügyviteli rendszereket üzemeltet értékesítési, ügyfélszolgálati, ügykezelési tevékenységének folytatása céljából. Az adatbázis tartalmazza jogi és magánszemély üzleti partnerek, ügyfelek, vásárlók, rendezvényen résztvevők, ügyfélszolgálati ügyben eljáró személyek, valamint potenciális ügyfelek adatát.

Az adatkezelés célja:

  • a meglévő ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolatos aktivitás kapcsolattartás nyilvántartása,
  • ügyfélmegkeresések, panaszok, kérések kezelése, nyilvántartása,
  • előfizetett szolgáltatások, megrendelt termékek nyilvántartása,
  • rendezvények, konferenciák adminisztrációja,
  • reklám célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulások, tiltások nyilvántartása,
  • marketingkampányokban való részvétel adminisztrációja.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

A kezelt adatok köre:

Ügyféladatok: ügyfél neve, címe, adószám, cégjegyzékszám, kommunikáció nyelve, annak a jelölése, hogy az ügyfél természetes személy-e, új vagy meglévő ügyfél jelölése, az ügyfélszolgálatra érkező panaszban, kérésben foglaltak, a panasz, kérés tárgya, a megoldására tett lépések.

Megrendelésekre, számlázásra vonatkozó adatok: megrendelések, számlák, fizetési feltételek, kintlévőségkezelésre vonatkozó adatok, rendelési/szállítási/számlázási zár adatok, pénznem.

Egyéb adatok: azonosítószám, név, érdeklődési kör, foglalkozás, e-mail-cím, telefonszám, faxszám, reklámcélú megkeresések engedélyezése/tiltása.
Ezen adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. számlázó-, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Az adatkezelés tartama:

 • Az Akadémiai Kiadó Zrt. az érintett utolsó aktivitásától (pl. telefonhívás, vásárlás, konferencián részvétel, ügyfélpanasz, érdeklődés, hírlevélmegnyitás, személyes találkozó stb.) számított két év elteltével törli a érintett kapcsolattartási és egyéb személyes adatait az ügyfélszolgálati adatbázisból.
 • A szolgáltató minden, az ügyfélszolgálatára beérkezett e-mailt, telefonos megkeresés leiratát a küldő/telefonáló nevével, e-mail-címével/telefonszámával, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben/beszélgetés során megadott egyéb személyes adatokkal együtt a megkereséstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címére vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címére küldött levélben kezdeményezhető.

Hírlevél

Az Akadémiai Kiadó Zrt. tematikus hírlevele. A hírlevélre az adatkezelő weboldalain, a Facebook oldalán megjelenő hirdetésre kattintva lehet feliratkozni. Hírlevél küldése esetén a felhasználók egyedi azonosítására az e-mail-cím szolgál.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail-hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról.

Az adatkezelések jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A kezelt adatok köre:

 • dátum, időpont, e-mail-cím, név, cím, telefonszám, mobiltelefonszám, érdeklődési kör, a marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás vagy leiratkozás időpontja,
 • korábbi vásárlások adatai, ügyféladatok,
 • a hírlevelek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka), kampányokban való részvétel adatait, az érintett a szerinti pontozását (score), hogy potenciális ügyfélnek tekinthető-e (lead), illetve ennek státuszát és időpontját,
 • az akademiai.hu, a mersz.hu és a szotar.net weboldalak látogatási adatait (időpont, url), de csak abban az esetben, ha a felhasználó az egyes weboldalak látogatása során engedélyezte a kényelmi sütik futtatását.

A hírlevélküldés és a reklámcélú megkeresések esetében az adatok összekapcsolásra kerülnek az ügyféllel és a szolgáltató ügyfélszolgálati, üzleti, illetve hírlevélküldő adatbázisába kerülnek továbbításra.

Adatok tárolásának helye: a szolgáltató hírlevélküldő rendszere, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisai.

Adatkezelés tartama:

 • A szolgáltató a felhasználó utolsó aktivitásától (pl. e-mail-megnyitás, kattintás) számított két év elteltével törli a személyes adatokat a hírlevélküldő rendszeréből.

Adatok törlése és módosítása: A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken a felhasználó maga is kezdeményezheti:

 • a hírlevelek láblécében elhelyezett leiratkozásra szolgáló hivatkozásra kattintva,
 • telefonhívás esetén a telefonbeszélgetés során megfogalmazott kérésben,
 • e-mail útján az ak@akademiai.hu címen, továbbá
 • postai úton az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címen.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Oracle Nederland BV

Hertogswetering 163–167 3543 AS Utrecht, P.O .Box 4038

hírlevélküldő szoftver keretrendszerének biztosítása, adattárolás, tárhelyszolgáltatás

Számlázás

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően a megrendelésekről, az előfizetésekről számlát állít ki.
Adatkezelés célja: számlázás, számla postázása, kapcsolattartás, számviteli és adózási jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, licenckezelés.
Az adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése (GDPR 44. cikk),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Kezelt adatok köre: adószám, számlázási név, számlázási cím, számlafogadó neve és címe, postázási név és cím, megrendelt termék megnevezése, mennyisége, előfizetés kezdete és vége, fizetési mód, fizetési határidő, fizetés státusza, fizetés dátuma, megrendelés forrása.
A számviteli bizonylat kötelező adattartalmán (számlázási név, cím, adószám, termék neve, mennyisége, egységára, számla nettó összege, áfa, számla bruttó összege) túl a bizonylaton feltüntetésre kerül a számlaküldési név és cím, illetve a postázási név és cím is, amelyek a bizonylat generálásakor annak elválaszthatatlan részét képezik (számlakép).
Adatok tárolásának helye: A számviteli bizonylatok adatai a szolgáltató számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba kerülnek.

Adatkezelés tartama: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok törlése és módosítása: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni. Az ügyfél a személyes adataival kapcsolatos kérést és kérdést az ak@akademiai.hu e-mail-címre, illetve postai úton az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre küldhet az adatkezelőnek.

Adatfeldolgozók

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

KPMG

1134 Budapest, Váci út 31.

adótanácsadás, könyvvizsgálat

CIB Bank Zrt.

1027 Budapest,
Medve utca 4–14.

webshop bankkártyás tranzakciók fogadása, feldolgozása

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

1068 Budapest,
Dózsa György út 84/B

banki átutalások fogadása, feldolgozása

Magyar Posta Zrt.

Budapest, X. kerület,
Üllői út 114–116.

levél- és csomagküldemények szállítása

Csomagküldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a megrendelt vagy előfizetett fizikai termékeket (nyomtatott könyvek, szaklapok) a megrendelésben megadott szállítási címre küldi külső szolgáltatók segítségével.

Adatkezelés célja: megrendelés teljesítése, kiszállítása, értesítés küldése telefonon és e-mailben a várható szállításról.

Az adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja],
 • továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: postázási név, cím, telefonszám, e-mail-cím, kapcsolattartó neve, megrendelt termékek neve, mennyisége.

Adatok tárolásának helye: Ezen adatok az Akadémiai Kiadó Zrt. webshopot üzemeltető adminisztrációs rendszerébe (ha online történt a vásárlás), számlázó, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisába kerülnek, illetve átadásra kerülnek a csomagolást, kiszállítást, átadást végző partner cégnek (lásd adatfeldolgozók).

Adatkezelés tartama: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címre küldött levélben kezdeményezhető.

Adatfeldolgozók

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Magyar Posta Zrt.

Budapest, X. kerület,
Üllői út 114–116.

levél- és csomagküldemények szállítása

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.

csomagküldemények szállítása, értesítés küldése várható szállításról

iLogistics Logisztikai Kft.

2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.

megrendelt termékek, csomagküldemények csomagolása

Federal Express Corporation Magyarországi Fióktelepe

2220 Vecsés, Lőrinci út 59. C. ép. 5.

levél- és csomagküldemények szállítása

TAG21 Kereskedő és Szolgáltató Kft.

1116 Budapest, Sztregova utca 1.

levél- és csomagküldemények szállítása

Ügyfél-elégedettség mérés

Az Akadémiai Kiadó Zrt. tevékenységével, nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban rendszeresen megkérdezi ügyfelei véleményét. Ennek keretében online kérdőívet küld célzottan annak a tárgyalópartnernek, aki az adott terméket/szolgáltatást igénybe vette.

Adatkezelés célja: minőségbiztosítás, vevőelégedettség mérése, a termékek és szolgáltatások minőségének fejlesztése, panaszkezelés.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

Kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail-cím, cégnév, igénybe vett termék/szolgáltatás, kiküldött kérdőív típusa, az ügyfél által adott pontozásos elégedettségi érték, az ügyfél által adott szöveges visszajelzés és indokolás, az ügyfél által jelzett panasz/észrevétel/kérdés esetén az annak megoldására tett szolgáltatói intézkedés, dátum.

Adatok tárolásának helye: A fenti adatkör a szolgáltató ügyfélelégedettség-mérő rendszerébe, ügyfélszolgálati és üzleti adatbázisaiba, valamint hírlevélküldő rendszerébe kerülnek.

Az adatkezelés időtartam: A szolgáltató az ügyfél-elégedettségi visszajelzéseket 5 évig őrzi meg.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címre küldött levélben kezdeményezhető.

Árukereső

A kezelt személyes adatok közül előzetes hozzájárulás megadását követően a vásárlók e-mail címe továbbításra kerülhet az Online Comparison Shopping Kft. felé.

A vásárlók e-mail címének kezelésére az Árukereső üzemeltetését végző Online Comparison Shopping Kft. (székhely:1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., adószám: 24868291-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-186759, adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@arukereso.hu) mint önálló adatkezelő az Akadémiai Kiadó Zrt-vel kötött írásbelinek minősülő megállapodás alapján jogosult a Megbízható Bolt programhoz kapcsolódó vásárlói elégedettség-felmérés céljából.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. webshopjában történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, valamint a megvásárolt termék típusa az Árukereső részére továbbításra kerül, amennyiben a vásárló ehhez önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adja az Adatkezelő rendelési oldalán történő négyzet bepipálásával. Ezért kérjük, hogy minden esetben olvassa el a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Tájékoztatjuk, hogy a rendelési oldalon a megfelelő négyzet(ek) bepipálása a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását jelenti.

Önkéntes, előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén e-mail címét és a megvásárolt termék típusát, mint személyes adatot az Online Comparison Shopping Kft. részére továbbítjuk, aki önálló adatkezelőként kezeli a személyes adatokat, az Adatkezelővel kötött írásbelinek minősülő szerződés és az adatkezelők által rögzített adatvédelmi feltételek mellett.

Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése az Árukereső Megbízható Bolt Programjának keretében. Az Árukereső a vásárlói elégedettség felmérése során a webáruház értékelésére vonatkozó kérdőívet a vásárlást követő 10. napon, a termék értékelésére vonatkozó kérdőívet a vásárlást követő 30. napon küldi meg a vásárlóknak.

Az adatok kezelésével és biztonságával kapcsolatban az Árukereső adatvédelmi tájékoztatója nyújt további részletes információkat.

Követeléskezelés

Az Akadémiai Kiadó Zrt. az előfizetővel/vásárlóval szembeni esetleges követelése érvényesítése céljából jogosult követeléskezeléssel és behajtással foglalkozó vállalkozás részére továbbítani mindazokat az adatokat, ami a követelés behajtásához szükséges. Az erre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szolgáltató Általános Vásárlási Feltétele tartalmazza (https://akademiai.hu/info/altalanos_vasarlasi_feltetelek).

Kezelt adatok köre: ügyféladatok (név, cím, elérhetőség), számla adatok, a követelés jogosságát igazoló dokumentumok.
Adatkezelés célja: követeléskezelés.
Az adatkezelés jogalapja:

 • szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint
 • az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

Az adatkezelés időtartama: A szolgáltató a számviteli bizonylatokat (és ezzel együtt az azon szereplő személyes adatokat) nyolc évig köteles megőrizni a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján.

Az adatok helyesbítése vagy törlése az Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245 címre vagy az ak@akademiai.hu e-mail-címre küldött levélben kezdeményezhető.

Egyéb adatkezelések és adatszolgáltatások

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Akadémiai Kiadó Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés biztonsága

Az Akadémiai Kiadó Zrt. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Akadémiai Kiadó Zrt. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Akadémiai Kiadó Zrt. tárhely szolgáltatója az Invitech Megoldások Zrt., ahol a mersz.hu, szotar.net, akademiai.hu és az akcongress.com (és aloldalai) szolgáltatások futnak. Ezen szolgáltatások esetében a tárhelyszolgáltató az alábbi biztonsági intézkedésekkel és megoldásokkal rendelkezik:

Biztonság és tűzvédelem

 • Fizikai védelmi pontok, gépjármű- és személyzsilip;
 • Személyazonosítás, és fémdetektoros beléptetés;
 • Fegyveres élőerős biztonsági szolgálat;
 • Zártláncú IP videó megfigyelő- és rögzítőrendszer a létesítmény teljes külső területén és a belső helyiségekben;
 • Folyamatosan felügyelt beléptető- és behatolásjelző rendszer;
 • Korai reagálású füstérzékelő rendszer (Early Warning Smoke Detection System) aspirációs és optikai érzékelőkkel;
 • Automata oltórendszer FM-200 (HFC-227ea) oltógázzal.

Áramellátás

 • Az adatközpont áramellátása középfeszültségen, két független nyomvonalú célkábelen keresztül történik.
 • A két szolgáltatói betáplálásra oldalanként egy-egy 1600 kVA kapacitású saját üzemeltetésű transzformátor csatlakozik.
 • Mind a két tápellátási útvonalnak saját aggregátoros alátámasztása van. 1400 kVA Cummins berendezések gondoskodnak a hosszú – helyben tárolt üzemanyaggal –, akár 24 órás áramszünet áthidalásáért.
 • Az IT-rendszerek szünetmentes megtáplálását két (független A-B oldali) Eaton UPS-rendszer biztosítja. Ezek az UPS-csoportok önmagukban is redundánsak. A teljes beépített UPS-teljesítmény 3300 kVA. Minden szünetmentes berendezésnek saját akkumulátorcsoportja van, a teljes tervezett terhelésen az akkumulátor áthidalási idő 30 perc.
 • Az ügyfelek szervereikkel valós, független két irányú áramellátó rendszerhez csatlakozhatnak, a két ellátási oldalon nincs közös pont.
 • Rendelkezésre állás az áramellátás vonatkozásában: 99,999%.

Hűtés

 • Az adatközpont hűtéséért úgynevezett hűtött vizes rendszer felel. A rendszer kültéri hűtőegység (chiller) farmból és beltéri klímaberendezésekből áll, amit energiatakarékos hűtési megoldások, illetve szabadhűtésű kondenzátorok egészítenek ki.
 • A kültéri egységek száma duplikált. 2,4 MW hűtési teljesítmény lett beépítve.
 • A hűtési rendszer részét képezi 48 db 50 kW-os beltéri klímaberendezés párásítással, géptermenként N+2 tartalékolással.
 • Légkezelő berendezések gondoskodnak az épület friss, pormentesített, fűtött/hűtött levegővel való ellátásáról.
 • A gépteremben hideg-meleg folyosós elrendezés lett kiépítve.
 • Rendelkezésre állás hűtés vonatkozásában: 99,999%.

Tanúsítások, megfelelőségek

 • ISO 9001 minőségirányítási rendszer;
 • ISO/IEC 27001 információbiztonsági irányítási rendszer;
 • ISO/IEC 20000-1 információtechnológiai irányítási rendszer;
 • AQAP 2120 Honvédelmi Minisztérium tanúsítványa.

Géptermek

 • Adatközponti terület: 1500 m2.
 • Minden gépterem külön tűzzóna, 30-90 perces tűzzárással.
 • Álpadló magassága: 50 cm.
 • Álpadló terhelhetősége: eloszló terheléssel 2000 kg/m2.
 • Álmennyezet: 50 cm.
 • 3,2 m szabad géptermi belmagasság.
 • Szeparált erős és gyengeáramú kábeltálca rendszer.
 • EMC-védelem átlagosan 40 dB csillapítással a vezetett és sugárzott zavarforrásokkal szemben.

Épület

 • Födémterhelhetőség: 5000 kg/m2.
 • Jelenlegi irodai, és vészhelyzeti (DR) irodai terület: 2700 m2.
 • Fedett és kamerával megfigyelt teherrakodó rámpa.

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Akadémiai Kiadó Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187–189., A épület III. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-043151
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11387729-2-43
Telefonszám: +36 1 464 8200
E-mail: ak@akademiai.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Varga Csaba
Adatvédelmi tisztviselő e-mail-címe: csaba.varga@wolterskluwer.com

Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az ak@akademiai.hu e-mail-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján a jogszabályban megjelölt keretek között:
a) hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz (GDPR 15. cikk);
b) tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartama) illetően (GDPR 15. cikk);
c) bármikor visszavonhatja hozzájárulását [GDPR 7. cikk (3) bekezdés];
d) kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk);
e) kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (GDPR 17. cikk), ha

(i)

a személyes adatokra már nincs szükség az 1. és 2. pontokban megjelölt célokból (szakmai anyagok rendelkezésre bocsátása, hírlevelek küldése),

(ii)

Ön visszavonja a hozzájárulását, és a további adatkezelésnek nincs más jogalapja,

(iii)

Ön tiltakozik a hírlevelek küldése ellen,

(iv)

adatai kezelése jogellenesen történt.

Nem lehet az adatokat törölni, ha jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
f) kérheti az adatok használatának korlátozását (GDPR 18. cikk), ha:


(i)

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,

(ii)

az adatkezelés jogellenes, Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

(iii)

már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

(iv)

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben;

g) kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (GDPR 20. cikk);
h) tiltakozhat hírlevelek küldése ellen – a tiltakozást követően e célból adatai nem kezelhetők [GDPR 21. cikk (2)–(3) bekezdés];
i) jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt; továbbá tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (GDPR 77. cikk). Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., ugyfelszolgalat@naih.hu).


Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél:
Amennyiben az Akadémiai Kiadó Zrt. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája merül fel, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz.
Név: Varga Csaba
E-mail: csaba.varga@wolterskluwer.com

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén – azonosítást követően – legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Budapest, 2020. október 11.