RSS

Home » Science Books » Chemistry » Elméleti szerves kémia

Szántay Csaba

Elméleti szerves kémia

A negyedik kiadás néhány alfejezettel bővült, ennek megfelelően a tárgymutató harminc új szakszóval lett gazdagabb. A könyv több új ábrát is tartalmaz. Ugyancsak újdonság a reakciómechanizmusok jelölésére az IUPAC által ajánlott néhány rövidítés ismertetése. A leglényegesebb változást a sztereokémiai terminológiát tartalmazó függelék csatolása jelenti, amely nagymértékben megkönnyíti a gyors tájékozódást ezen a területen.

Product details »
  • Article code: PTUDM32652
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net