RSS

Home » Science Books » Linguistics » LSP Lexicography

Muráth Judit

LSP Lexicography

Hungarian Lexicography III

A kötet bevezet bennünket a magyar egy-, két- és többnyelvű szaklexikográfia történetébe, elméletének kibontakozásába, vázolja szűkebb és tágabb kutatási területeit és megvalósítandó feladatait. A tanulmányok ezen túlmenően felvállalták néhány kiemelt szakterület szótártörténetének kikutatását, bemutatását, a felkutatott szótárak kritikai elemzését, de sor kerül az új technológia bemutatására és ezáltal a szaklexikográfia fogalmának kitágítására is.

*

The present volume introduces us in the history of Hungarian mono-, bi-, and multilingual LSP lexicography, its theoretical evolution, outlines its broader and narrower fields of research and the tasks ahead. Moreover, the studies have undertaken to investigate and give an account of the history of lexicography covering various special fields and providing a critical analysis of the dictionaries involved. Last but not least, the new technology extending the concept of LSP lexicography is presented.

Product details »
  • Article code: PTUDM30014
  • ISBN: 978 963 454 696 2
  • Size: A5
  • Type of Cover: Kartonált, ragasztókötött
  • Publication date: 2014
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net