Akadémia Kiadó

RSS

Home » Science Books » Linguistics » Szláv igeaspektus - különös tekintettel az orosz nyelvre

József Krékits, László Jászay

Szláv igeaspektus - különös tekintettel az orosz nyelvre

Ez a funkcionális ihletésű munka azok számára íródott, akik az igeaspektust, a szláv ige szemantikai, pragmatikai és szintaktikai szerkezetét kutatják, de jól hasznosítható a felsőoktatásban is, mert nemcsak ismereteket nyújt, hanem gondolkodásra is késztet, és a gondolkodásban önállóságra tanít.

Az első rész szerzője az igeaspektussal összefüggő elméleti kérdéseket taglalja, majd az akcióminőségeknek a szláv igeaspektus kialakulásában játszott szerepéről és jelentésviszonyairól ír részletesen. A második rész szerzője az aspektuspárok párba fejlődésének legkorszerűbb módjairól, jelentésbeli összefüggéseiről és használatáról értekezik.

Product details »
  • Number of pages: 342
  • Size: B5_01
  • Type of Cover: hard, paper
  • ISBN: 9789630586542
  • Article code: 4000019953
  • Publication date: 2009
Retail Price: € 16 Discount Offer: € 13.6
Cart -15%


Akik ezt vették, megvették ezt is