Akadémia Kiadó

RSS

Home » Science Books » Sociology » A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a huszadik század végén

Ez a termék jelenleg nem érhető el az Akadémiai Kiadó webshopjában. További vásárlási lehetőségért kérjük, keresse Ügyfélkapcsolati csoportunkat az ak@akkrt.hu e-mail címen

György Lengyel

A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a huszadik század végén

A könyv a hazai gazdasági elit - a nagyvállalati vezetők, a bankárok és a gazdaságpolitikusok - csoportjainak szociológiai elemzésére vállalkozik. Betekintést nyújt az elitelmélet irodalmába, s nemzetközi összehasonlító keretbe állítva elemzi a gazdasági vezetés összetételének hosszú távú változásait.

Vázolja az elitváltás és a rendszerváltás kapcsolatát. Empirikus felmérések adataira támaszkodva elemzi, miként alakult a gazdasági elit cserélődésének üteme a kilencvenes években, s milyen szerepet játszott a képzettség és a lojalitás az elit rekrutációjában.

Összehasonlítja a gazdasági elit és az aktív népesség életformájának és attitűdjének több elemét, s megállapítja, hogy a gazdasági elit minden más társadalmi csoportnál inkább meritokratikus és individualisztikus nézeteket vall.

Vizsgálja a gazdasági elitcsoportok egymáshoz viszonyított helyzetét, a transznacionális cégek elitjének sajátosságait, s végezetül kitér a konszolidáció és az oligarchizálódás problémáira is.

Product details »
  • Number of pages: 196
  • Size: B5_01
  • Type of Cover: hard, paper
  • ISBN: 9789630584104
  • Article code: 4000012833
  • Publication date: 2007