Akadémia Kiadó

RSS

Home » Economics Books » Economics » Homo Oeconomicus and the Unfinished Creation

News

Imre Menyhay

Homo Oeconomicus and the Unfinished Creation

Foundations and Application of Analytical Economic Psychology

Az analitikus gazdaságpszichológia olyan szemléletet képvisel, amely a gazdálkodás és a pszichoanalízis összefonódásán nyugszik. Freud az általa életre hívott pszichoanalízist metapszichológiának nevezte. Hangsúlyozta, bátorság kell ahhoz, hogy a metafizikát metapszichológiává fejlesszük. Ebből az alapállásból kiderül, hogy  a könyv olyan területeket is vizsgál, amelyek empirikusan közvetlenül nem megközelíthetőek. Úgy is mondhatnánk, hogy a metapszcihológia filozófiája alapján közelíti meg azokat a tökéletlenségünkből - a befejezetlen teremtésből - származó etikátlan magatartások gazdasági és társadalmi vonatkozásait, amelyek mindennapjaikba szinte észrevétlenül fészkelték be magukat. A könyv célja olyan társadalmi és gazdasági vonatkozású interdiszciplináris eszmefuttatások megfogalmazása, amelyek anyagi létünk racionalitása mögé tekintve elősegítik azt a paradigmaváltást, amely nélkül emberségünk erkölcsi megvalósulása - a teremtés befejezése - lehetetlennek látszik. A cél, hogy rádöbbenjünk azokra a biológiai rögződésű pszichikus okokra, amelyek pusztítást, rombolást, szertelenséget hoztak magukkal és amelyek a csúcstechnológiára támaszkodó ember erkölcsével nincsenek összhangban, de mind az ember gazdálkodásának alapelveiben, mind  pedig gyakorlatában tetten érhetők. A könyv célja tehát a felderítés, ha úgy tetszik, a leleplezés, és ezen keresztül a "kigyógyulás" lehetőségének kibontakoztatásához való hozzájárulás.

Product details »
  • Number of pages: 560
  • Size: B5_01
  • Type of Cover: hard, paper
  • ISBN: 9630580756
  • Article code: 4000001840
  • Publication date: 2003
Retail Price: € 15.63 Discount Offer: € 13.29
Cart -15%


Akik ezt vették, megvették ezt is