Akadémia Kiadó

RSS

Home » Science Books » Literature » The Double Edged Sword:The Technological Sublime in American Novels between 1900 and 1940

Ez a termék jelenleg nem érhető el az Akadémiai Kiadó webshopjában. További vásárlási lehetőségért kérjük, keresse Ügyfélkapcsolati csoportunkat az ak@akkrt.hu e-mail címen

Zoltán Simon

The Double Edged Sword:The Technological Sublime in American Novels between 1900 and 1940

A dolgozat központi fogalma a magyarra szinte lefordíthatatlan „technological sublime" (szó szerint: a technikai magasztos), azaz a gyorsan fejlődő technikai világ, az iparosodás, a gépiesítés és az ezeket kísérő egyéb jelenségek iránt érzett, gyakorta rémülettel vegyes csodálat. A huszadik század első négy évtizedének technikai fejlődése korábban soha nem látott változásokat hozott az Egyesült Államokban, melyekre a kor művészei sajátosan ambivalens, a közgondolkodásra is visszaható módon reagáltak. Upton Sinclair, Sherwood Anderson, John Dos Passos, Sinclair Lewis, F. Scott Fitzgerald, John Steinbeck és William Faulkner regényeinek a fenti szempontú elemzései arra kívánnak rávilágítani, hogy miként élték meg a századelő értelmiségei a gyáripar előretörését, az első világháború gépesített öldöklését, vagy az olyan technikai eszközök megjelentét, mint az amerikai kultúra sarokkövévé vált automobil vagy éppen a repülőgép, illetve hogyan készítették elő ezek az írók a posztmodern technikával kapcsolatos pesszimizmusát.

Product details »
  • Number of pages: 114
  • Size: B5_01
  • Type of Cover: kartonalt
  • ISBN: 9630580624
  • Article code: 4000001949
  • Publication date: 2003