Akadémia Kiadó

RSS

Home » Science Books » Linguistics » Magyar nyelv

Ferenc Kiefer

Magyar nyelv

A kötet fő célja, hogy összefoglaló tanulmányokban mutassa be a magyar nyelvre vonatkozó kutatások mai állását. A harmincnégy fejezet szerzői nemcsak új eredményeket közölnek, hanem bemutatják azokat az elméleti-módszertani újításokat is, amelyek a magyar nyelvtudományban - a nemzetközi nyelvtudománnyal teljes összhangban - az utóbbi évtizedekben végbementek.

A kötet négy részből áll. Az első tömb a nyelvi rendszer formai eszközökkel is megközelíthető legfontosabb területeit öleli fel - itt szerepel az alaktan, a hangtan, a mondattan, de itt kapott helyet a szövegtan, a szemantika és a pragmatika is. A második rész a nyelvtörténet korszakait, a magyar nyelvtudomány történetét tárgyalja. A harmadik fejezet a magyar nyelv neuro-, pszicho- és szociolingvisztikai vonatkozásival foglalkozik. Az utolsó rész az alkalmazott nyelvészet és a nyelvtudomány néhány határterületéről szól. Foglalkozik a beszéd zavaraival, a siketek jelnyelvével, a szaknyelv kérdéseivel, valamint az idegennyelv-tanulás és idegennyelv-oktatás problémáival.

Az Akadémiai Kézikönyvek sorozat legújabb darabja a legkorszerűbb összefoglalója mindannak, amit a XXI. század első évtizedében az érettségiző és felvételiző diákoknak, valamint a felsőoktatásban részt vevő tanulóknak tudniuk kell a sikeres vizsgákhoz a magyar nyelv témakörében.

Product details »
 • Number of pages: 1112
 • Size: A5_01
 • Type of Cover: hard, paper
 • ISBN: 9789630583244
 • Article code: 4000005383
Retail Price: € 24.17 Discount Offer: € 20.54
Cart -15%
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Akik ezt vették, megvették ezt is

 • Magyar nyelv Magyar nyelv
  Retail Price: € 24.17
  Discount Offer: € 20.54

 • Világföldrajz Világföldrajz
  Retail Price: € 24.17
  Discount Offer: € 20.54

 • Kémia Kémia
  Retail Price: € 20.83
  Discount Offer: € 17.71

 • Fizika Fizika
  Retail Price: € 24.17
  Discount Offer: € 20.54

 • Matematika Matematika
  Retail Price: € 24.17
  Discount Offer: € 20.54

 • Filozófia Filozófia
  Retail Price: € 24.17
  Discount Offer: € 20.54