Akadémia Kiadó

RSS

Home » Science Books » History » (We, Hungarians)

István Nemeskürty

(We, Hungarians)

(A Thousand Years of our History)

Ez a mű nem száraz történettudományi értekezés, hanem - mint ahogy azt már Nemeskürty Istvántól megszoktuk - lebilincselően izgalmas, nagyszerű olvasmány, mely hozzásegíthet ahhoz, hogy múltunkat végigkísérve jobban megérthessük jelenünket.

A szerző Magyarország történetét dolgozza fel, időrendben haladva a honfoglalástól egészen 1947-ig, a párizsi békéig. Így olvashatunk az államalapító Szent Istvánról és a többi Árpád-házi király uralkodásáról, az Anjouk koráról, a Hunyadiak dicsőségéről, a török megszállásról és a három részre szakadt ország keserveiről. A szerző elénk tárja a kuruc világot, részletesen bemutatja a Habsburg Birodalmat, ír a jakobinus mozgalomról, a napóleoni háborúkról, a reformkorról, valamint a 48-as polgári forradalomról és szabadságharcról, majd az ezt követő kiegyezésről. Külön fejezet szól az első világháború tragédiájáról, majd pedig a trianoni békétől a párizsi békéig terjedő történelmi időszakról.

Product details »
  • Number of pages: 424
  • Size: A5_01
  • Type of Cover: hard, paper
  • ISBN: 9789630584074
  • Article code: 2010000319
Retail Price: € 9.93 Discount Offer: € 8.44
Cart -15%
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Akik ezt vették, megvették ezt is