RSS

Home » Science Books » Political Science and Law » Közérthető közigazgatási hatósági eljárás

Dr. Boros Anita

Közérthető közigazgatási hatósági eljárás

A Ket. szabályai egyszerűen – jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok

Könyvünk a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályainak könnyen megérthető és elsajátítható formában megjelentetett feldolgozása.
A Ket. ismerete minden, a közigazgatásban foglalkoztatott köztisztviselő számára elengedhetetlen. Néhány kivételtől eltekintve a Ket. szabályainak birtokában lehetséges a mindennapi közigazgatási tevékenység során az egyes különös eljárási szabályokat megfelelően megérteni és nem utolsó sorban jogszerűen alkalmazni.
A könyvben megtalálható

  • a Ket. fejezeteinek tematikus feldolgozása,
  • magyarázatok,
  • a legfontosabb alkotmánybírósági határozatok, illetve közigazgatási kollégiumi állásfoglalások bemutatása,
  • több mint 500 jogeset, példa, ellenőrző feladat.

*

A mű a Wolters Kluwer Hungary Kft. kiadványa, online kiadása elérhető a MeRSZ online okoskönyvtárban.

Product details »
  • Article code: YEB1300
  • ISBN: 978 963 295 622 0
  • Publication date: 2013
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net