RSS

Home » Science Books » Linguistics » Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában

Csépány Nikoletta

Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában

Hogyan ültethető át a nyelvészeti alapkutatás a mindennapok pedagógia gyakorlatába? Hogyan fejleszthető hatékonyan a szövegértés az iskolában? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Csépány Nikoletta könyve. A szerző az olvasási stratégiák elméletét, valamint a Mann és Thompson által kidolgozott retorikaistruktúra-elméletet használta fel egy általános iskolában használható fejlesztőprogram megalkotásához. A könyv részletesen bemutatja a fejlesztőcsomag kidolgozását, a próbavizsgálatokat, a feladatlapok, módszerek alakításának folyamatát. Végül azt ismerteti, hogyan valósult meg az elkészült, SROF nevet viselő program tesztelése egy budapesti általános iskola negyedik évfolyamán.
Az elméleti és gyakorlati ismeretek bemutatása mind a nyelvészek, mind a pedagógusok érdeklődésére számot tarthat. Nem csak a tanítók, magyartanárok olvashatják nagy haszonnal a monográfiát: azoknak az egyéb szaktantárgyakat tanító pedagógusoknak is ajánljuk, akik szeretnék, hogy diákjaik tankönyvekből tanuljanak, így különösen fontos számukra, hogy a gyerekek szövegértése javuljon.

Product details »
  • Article code: PTUDX00330
  • ISBN: 978 963 454 727 3
  • Publication date: 2021
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net