RSS

Home » Science Books » Linguistics » Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében

Dömötör Adrienne, Gugán Katalin, Varga Mónika

Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében

A nyelvtörténetet érintő közismert megállapítás, hogy a változási folyamatok a nyelvi rendszerben meglévő váltakozásokon alapulnak. A kötet tanulmányai a középmagyar kor nyelvhasználatára koncentrálva többféle − elsősorban morfológiai és szintaktikai − váltakozást vizsgálnak. A kutatások közös forrásanyaga a korszak élőnyelvközeli regisztere, tekintettel arra, hogy a nyelvi rendszerben történő elmozdulásoknak az élőnyelv az elsődleges terepe.
Az adatgyűjtés kiindulópontja a munkacsoport által korábban létrehozott Történeti magánéleti korpusz (tmk.nytud.hu), amely boszorkányperes szövegeket és magánleveleket tartalmaz. A tanulmányok egy része a korszak más regisztereire, illetve későbbi korokra is kitekint, számos esetben az adott esettanulmányokon túlmutató, elvi jelentőségű megállapításokat is megfogalmazva. A vizsgálatokban minden esetben összekapcsolódnak a kvalitatív és kvantitatív szempontok. Az eredmények elsősorban a történeti grammatika és a történeti szociolingvisztika művelőinek érdeklődésére tarthatnak számot.

Product details »
  • Article code: PTUDX00203
  • ISBN: 9789634546863
  • Number of pages: 180
  • Size: B5 (168x240 mm körülvágott méret)
  • Type of Cover: Kartonált, ragasztókötött
  • Publication date: 2021
Retail Price: € 9.97 Discount Offer: € 7.98
Cart -20%

Szállítási idő: max. 2 munkanap

A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net