RSS

Home » Science Books » Earth Sciences » Közös környezetünk és a globalizáció

Faragó Tibor

Közös környezetünk és a globalizáció

Árnyak és remények

„A globalizáció már eddig is rendkívül nagy és kockázatos hatással volt a földi környezetre, amely a társadalmak közös otthona, és amelynek állapotától, erőforrásaitól függ a jelen és a jövő nemzedékek élete, életminősége. E kötet szerzője áttekinti a tágan értelmezett környezeti globalizációs folyamat kibontakozását, az okok és a veszélyes következmények feltárását, a nemzetközi tudományos és politikai együttműködés fejlődését. Bemutatja a főbb nemzetközi szervezeteket, programokat, megállapodásokat, értékeli azok hatékonyságát és levonja a legfontosabbnak tartott tanulságokat.
Faragó Tibor több évtizedes környezetpolitikai tapasztalata alapján írta meg ezt a minden részletre kiterjedő könyvet. Szerző már az elején megjegyzi, hogy »a tudomány és a (szak)politika világának sokfelé voltak avatott képviselői, de többségük nem vagy csak nagyon kevéssé ismerte és értette a másik világot. A helyzet fokozatosan változott«. Annak ellenére, hogy a szerző által is felsorolt kormányközi testületek igyekeznek áthidalni a két világ közötti távolságot, de még van mit tenni e téren. A könyv ebből a szempontból is nagyon hasznos.
Ez a könyv a felsőoktatásban, elsősorban nemzetközi jogi, illetve a környezettudományi területen hasznos tananyag lehet, és bibliájává válhat a környezetpolitikával foglalkozó hazai szakembereknek.”

Horváth László

Product details »
  • Article code: PTUDX00345
  • ISBN: 978 963 454 730 3
  • Publication date: 2021
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net