RSS

Nyitólap » Tudomány » Nyelvtudományok » Nyelvészet és tudományelmélet

Hírek

 • Ingyenes belföldi szállítás december 21-ig!

  Tovább
 • Tájékoztató Android szótáralkalmazásaink kivezetéséről

  Tovább
 • Tájékoztató iOS szótáralkalmazásaink frissítéséhez

  Tovább

Kertész András

Nyelvészet és tudományelmélet

Második, javított kiadás

A könyv arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen irányba és meddig tágíthatók a nyelvészeti elméletalkotás határai a tudományelméleti reflexió fényében, és milyen irányba és meddig tágíthatók a tudományelmélet határai a nyelvészeti elméletalkotás fényében.
A kötet e kérdésre három különböző tudományelméleti irányzat nyelvtudományi alkalmazásának összevetésével − esettanulmányok példáján − kíván válaszolni. Arra a következtetésre jut, hogy interakciójuk eredményeképpen az elméleti nyelvészet és a tudományelmélet határai egyaránt tágíthatók, mert a nyelvtudomány kézzelfogható módon hozzájárulhat tudományelméleti problémák megoldásához; és fordítva, a tudományelméleti reflexió elősegítheti a gyakorló nyelvészek számára fontos problémák megoldását. Azonban a két diszciplína határainak tágítása nem lehet parttalan, mert bizonyos, jól definiálható pontokon túl a mindenkori nyelvészeti elméletek és a mindenkori tudományelméleti rendszerek sajátosságainak függvényében inkonzisztenciába, klasszikus antinómiákba vagy dilemmákba ütközhet.

További jellemzők »
 • Cikk kód: PTUDB00344
 • ISBN: 978 963 454 752 5
 • Oldalszám: 105
 • Formátum: B5
 • Borító típusa: kartonált
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en