RSS

Nyitólap » Tudomány » Nyelvtudományok » A módosítószók funkciói

Hírek

 • Elhunyt Csíkszentmihályi Mihály

  Tovább
 • Tájékoztató Android szótáralkalmazásaink kivezetéséről

  Tovább
 • Tájékoztató iOS szótáralkalmazásaink frissítéséhez

  Tovább

Kugler Nóra

A módosítószók funkciói

A tanulmány a módosítószókat funkcionális szempontból közelíti meg és 20. századi korpusz felhasználásával mutatja be. Az elemzés egyben egy tervezett magyar módosítószó-lexikon előzményének is tekinthető. A szófaj periferiális elemeit vizsgálva az értekezés kísérletet tesz a módosítószók határsávjának a bemutatására, a szófaj felé és a szófajból kifelé mutató folyamatok felvázolására.
A központi helyzetű módosítószók elsődleges szerepe, hogy jelöljék a beszélőnek a közölt tartalomhoz fűződő viszonyát, amely alapján a mondatban lévő állítás érvénye viszonylagossá válik. A tanulmány megállapítja, hogy a módosítószók az episztemikus mellett más modális kategóriákba is besorolhatók, és a jelölt kategórián belül a modális erősség szempontjából skálán helyezhetők el.
A modalitás kategóriája mellett az evidencialitást is felhasználja az értekezés, mivel a módosítószók azt is kifejezhetik, hogy a beszélőnek hiányos a tudása, állítása következtetéseken és nem közvetlen tényeken alapul, értesülése nem teljesen megbízható stb.
A módosítószóknak általában szerepük van a propozíciónak a beszélők közötti implicit megállapodáson alapuló értékelésében, s az értékelésnek, illetve az igazolási eljárásnak a kifejezésre juttatásában. A módosítószóknak a tanulmányban vázolt belső, szemantikai rendszerezése is ezzel az interakciós funkcióval van összefüggésben.

További jellemzők »
 • Cikk kód: PTUDM00482
 • ISBN: 978 963 454 476 0
 • Formátum: B5
 • Borító típusa: kartonált
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en