RSS

Home » Science Books » Political Science and Law » Egészségügyi jog

Feith Helga Judit, Maráczi Ferenc, Sztrilich András Péter

Egészségügyi jog

Bár több évezredes múlttal rendelkeznek az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó első jogi normák, és az első átfogó hazai egészségügyi rendelet 18. századi hatályba lépését követően exponenciálisan megnőtt az egészségügyi normák száma, mégis csak az elmúlt évtizedekben vált nélkülözhetetlenné az egészségügyi jog általános ismerete és megfelelő alkalmazása.
A tankönyv legfontosabb célkitűzése, hogy bemutassa az egészségügyi joghoz kapcsolódó legalapvetőbb szakismeretet: a rövid jogi alaptani bevezetőtől kezdődően a beteg és az egészségügyi dolgozók jogi helyzetén át az orvostudományi kutatásokhoz kapcsolódó hatályos rendelkezésekig. Jelen kötet főként gyakorlati ismeretanyagot tartalmaz, az Olvasó számos, a mindennapos egészségügyi ellátásból vagy éppen a bírói gyakorlatból vett példával találkozhat.
A könyv elsődlegesen az orvos- és egészségtudományi képzés BSc és MSc szintjein tanuló hallgatóinak készült, de meggyőződésünk, hogy bárki haszonnal forgathatja.

Product details »
  • Article code: PTUDX00336
  • ISBN: 978 963 454 717 4
  • Publication date: 2021
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net