RSS

Home » Science Books » Philosophy, Logic, Religion » Vallásszociológiai keresztmeszetek

Kamarás István

Vallásszociológiai keresztmeszetek

A kötet első fejezetei közelmúltbéli események vallásszociológiai reflexiói, köztük a beszélő nevű Kolhoz Dei. A második témája a vallás- és felekezetközi viszonyok, valamint a párbeszéd és megbékélés lehetőségei. A harmadikban az új vallási jelenségek, valamint a vallásosság szociálpszichológiai dimenziói kerülnek bemutatásra a krisnásoktól az újpogányságig. A negyedikben a „keresztény társadalom” utáni paradigmaváltás lehetőségei szerepelnek, a magyarok Istenétől a ferencpápista reformig.

Product details »
  • Article code: PTUDX00326
  • ISBN: 978 963 454 708 2
  • Publication date: 2021
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Similar products

Szótár.net