RSS

Home » Science Books » Political Science and Law » Magyar büntetőjog – általános rész

Lévay Miklós, Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Sántha Ferenc, Váradi Erika

Magyar büntetőjog – általános rész

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvényt hatálybalépése óta több mint ötven törvény és számos alkotmánybírósági határozat módosította. Emellett több, különböző tárgykörben alkotott törvény is tartalmaz a Btk. Általános Részét érintő és módosító szabályokat. A számos változás ellenére az Általános Rész megőrizte eredeti szerkezetét, ugyanakkor a benne szabályozott joganyag jelentősen felduzzadt.
Ezt a hatályos joganyagot tárgyalja a Kiadó büntetőjogi témájú könyveinek ezen kötete. A tankönyv a korszerű egyetemi oktatás követelményeinek megfelelően követi az Általános Rész szerkezetét, emellett nagy hangsúlyt fektet a magyar büntetőjog-tudomány kialakulására és eredményeire. Feldolgozza továbbá a bírói gyakorlat legjelentősebb döntéseit, jogegységi határozatait, a büntető kollégium döntéseit és elvi jelentőségű döntéseket is, és nagy figyelmet fordít az Alkotmánybíróság határozataira.
A tankönyvet elsősorban az egyetemi jogi felsőoktatásban résztvevőknek ajánljuk, de bízunk abban, hogy a joggyakorlatban működő, szakterületük anyagával lépést tartani kívánó jogászok is haszonnal forgathatják.

*

A mű a Wolters Kluwer Hungary Kft. kiadványa, online kiadása elérhető a MeRSZ online okoskönyvtárban.

Product details »
  • Article code: YOV1797
  • ISBN: 978 963 295 628 2
  • Publication date: 2014
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net