RSS

Nyitólap » Tudomány » Filozófia, vallás » Wittgenstein 2.0

Hírek

 • Elhunyt Csíkszentmihályi Mihály

  Tovább
 • Tájékoztató Android szótáralkalmazásaink kivezetéséről

  Tovább
 • Tájékoztató iOS szótáralkalmazásaink frissítéséhez

  Tovább

Danka István

Wittgenstein 2.0

A társas episztemológiai fordulat és a hálózott tudás

Danka István műve Ludwig Wittgenstein munkásságának 1929-1937/38 közötti átmeneti vagy „középső” szakaszát vizsgálva azt állítja, hogy a hagyományosan nyelvfilozófusként aposztrofált Wittgenstein ebben az időszakban ismeret- és matematikafilozófiai problémákon töprengve jut el későbbi nyelvfilozófiai nézeteiig. A wittgensteini kézirati hagyaték elektronikus kiadására hagyatkozó, digitális filológiai módszereket alkalmazó szerző a könyv első felében részletesen tárgyalja azokat a problémákat, amelyek Wittgensteint a korai, (tágan értett) karteziánus keretek között való filozofálástól − a relativizmussal és konstruktivizmussal való átmeneti flört után − a nyelvi praxisok pragmatista, társas episztemológiai keretben való értelmezése felé hajtják. A könyv második részében a szerző a korábban tárgyalt wittgensteini nézeteket mai kontextusba ülteti át, részben egy cselekvéselméleti alapú, társas episztemológia kidolgozására törekedve, részben pedig e nézetek internetes ismeretszerzésre való alkalmazhatóságának problematikáját vizsgálva.
E megközelítések Wittgenstein szerepét nem csupán a filozófia történetének keretei között pozícionálják át, de egyes filozófián kívüli, aktuális társadalmi problémák megfogalmazásában − és a megoldásukhoz vezető út megtalálásában − is hasznunkra válhatnak.

További jellemzők »
 • Cikk kód: PTUDX00304
 • ISBN: 978 963 454 660 3
 • Kiadás éve: 2021
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Hasonló kiadványok