RSS

Home » Science Books » Literature » "Ami szép, az nehéz"

Bollobás Enikő

"Ami szép, az nehéz"

A nem alanyi költészetről

Jelen kötet az irodalomtudomány egyik izgalmas területét igyekszik feltárni, betekintést nyújtva − amerikai versanyagon − a nem alanyi költészet néhány módozatába. A tárgyalt költői művek a lírai alany tekintetében különböznek a jóval gyakoribb alanyi költészettől: az alany befelé forduló figyelmétől vezérelt versekkel ellentétben az én távolítása, gyengítése vagy teljes megvonása jellemzi őket. „Nehéz” versekről van szó, mert az alanyi költészeten nevelkedett olvasót új, sosem tanult értelmezési kérdésekkel állítják szembe, elvárva, hogy ne világértelmezésként vagy a lírai én számvetéseként olvassa a szövegeket, hanem az éntől távolított megfigyelésekként, a nyelvben őrzött tudásnak az én következetes megvonásával láthatóvá tett lenyomataiként, illetve akár nyelvi játékokként.
Ajánljuk mindenkinek, akit érdekel a költészet, akit hajt a szellemi kalandvágy a másképpen megszólaló versek értő befogadására, illetve aki tudni szeretné, hogy az ismert értelmezői eszköztárakat milyen megközelítésekkel egészíti ki napjainkban a poetológia.

Bollobás Enikő irodalomtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az amerikai költészet nemzetközileg elismert kutatója.

Product details »
  • Article code: PTUDX00299
  • ISBN: 978 963 454 580 4
  • Publication date: 2021
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net