RSS

Home » Economics Books » Other Economics » Építési közbeszerzés

News

Bodnár Zsolt, Várhomoki-Molnár Márta

Építési közbeszerzés

Az építési beruházás folyamata

Könyvünket mindazoknak ajánljuk, akik

 • ajánlatkérőként készülnek egy építési beruházás megvalósítására,
 • ajánlattevőként szeretnének ismereteket szerezni az építési tárgyú közbeszerzésekről,
 • alvállalkozóként kapcsolódnának a közbeszerzés keretében megrendelt kivitelezési munkák teljesítésébe,
 • közbeszerzőként vagy az építőiparban dolgozó szakemberként szeretnének együtt áttekintést kapni az építési beruházások közbeszerzési és építési jogi oldaláról.
A tervezéstől egészen a kész épület átadásáig mutatjuk be a közbeszerzés útján megvalósuló építési beruházások joganyagát, kitérve az ahhoz kapcsolódó hazai és esetenként európai bírósági joggyakorlatra is.

A kiadványban az alábbi kérdésekre is választ találhatnak:
 • Mire szolgál a tervpályázati eljárás és melyek a szabályai?
 • Milyen közbeszerzési és építésügyi szakmai követelményekre kell felkészülni az ajánlatkérőnek?
 • Hogyan jelenik meg az építési beruházás, mint közbeszerzési tárgy?
 • Milyen sajátos követelménnyel kell szembe nézni a kivitelezés résztvevőinek, ha az építési beruházás közbeszerzési eljárás keretében valósul meg?
 • Melyek a közbeszerzési eljárási fajták főbb jellemzői és milyen kérdések merülnek fel a közbeszerzési eljárás lefolytatása során?
 • Melyek az építési beruházások speciális szabályai és hogyan viszonyul a közbeszerzési jog a szerződés teljesítésének létszakaszához, a kivitelezés során felmerülő pótmunkákhoz?
 • Milyen megújult kifizetési eljárásrend védi az ajánlattevő alvállalkozóját?

*

A mű a Wolters Kluwer Hungary Kft. kiadványa, online kiadása elérhető a MeRSZ online okoskönyvtárban.

Product details »
 • Article code: YOV1123
 • ISBN: 978 963 295 848 4
 • Publication date: 2011
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net