RSS

Home » Science Books » Political Science and Law » Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

A kötet célja a 27 EU-tagállam közigazgatási rendszerének komparatív irányultságú bemutatása. E nagy volumenű vállalkozás − a benne rejlő összes nehézség ellenére − lehetőséget ad arra, hogy ne csak a közigazgatás valamely részterületéről kaphasson az olvasó információkat, hanem az egyes államok teljes közigazgatási rendszerei saját hazai történelmi és politikai kontextusukban nyerhessenek megvilágítást, s ez a tárgyalásmód teszi lehetővé a rendszerek egymással való egybevetését, és fejlődési tendenciáik érzékeltetését is.
A vállalkozás legnagyobb erénye teljeskörűségében és összehasonlító jellegében rejlik, mivel ilyen irányú kutatás még a legfejlettebb közigazgatásokat tömörítő OECD és IIAS keretei között sem folyt az elmúlt két évtizedben. A tizenöt szerző harminc tanulmányát bibliográfiák, részletes tartalomjegyzék valamint számos ábra és táblázat teszi még használhatóbbá.

*

A mű a Wolters Kluwer Hungary Kft. kiadványa, online kiadása elérhető a MeRSZ online okoskönyvtárban.

Product details »
  • Article code: YOV0005
  • ISBN: 978 963 295 612 1
  • Publication date: 2012
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net