RSS

Home » Science Books » Law » A kártérítési jog magyarázata

A kártérítési jog magyarázata

Tartalomjegyzék:

  • I. Fejezet:A polgári jogi felelősség természete
  • II. Fejezet: A kártérítési felelősség általános alakzata
  • III. Fejezet: A kár megtérítésének szabályai
  • IV. Fejezet: Speciális felelősségi alakzatok a Ptk.-ban
  • V. Fejezet: Felelősség a személyhez fűződő jogok megsértéséért − sérelemdíj (nem vagyoni kártérítés)
  • VI. fejezet: Az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége (műhiba perek)
  • VII. Fejezet: Kárfelelősség a társasági jogban
  • VIII. Fejezet: A munkajog kárfelelősségi rendszere

*

A mű a Wolters Kluwer Hungary Kft. kiadványa, online kiadása elérhető a MeRSZ online okoskönyvtárban.

Product details »
  • Article code: YOV0004
  • ISBN: 978 963 295 824 8
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net