RSS

Home » Economics Books » Regional Studies » Regionális gazdaságfejlesztés

News

Lengyel Imre

Regionális gazdaságfejlesztés

A valósághoz, a körülvevő világunkhoz való alkalmazkodás ma a fennmaradás, vagy mondhatjuk így is: a megmaradás feltétele. A körülvevő tér látása, és abban magunk elhelyezése nélkül nem tudunk tájékozódni, sőt arra sem vagyunk alkalmasak, hogy megkülönböztessük - József Attila szavaival élve - a valódit az igaztól. Ha tudni akarjuk helyünket, akkor ismernünk kell azokat a regionális összefüggéseket, amelyeket Lengyel Imre legújabb munkája tárgyal. A könyv nem csak kiváló, eligazítást adó tudományos munka, hanem olyan olvasmány is, ami a rész és az egész dimenzióit teszi érthetővé, hozza közel. Érdemes kézbe venni.

Kovács Árpád, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának professzora, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

A területi-társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését szolgáló állami beavatkozás (s ezzel a beavatkozás helyét, módját, célját megalapozó regionális kutatás) lényegesen módosul a 21. század elején.  A globális verseny átlépi a nemzetállami határokat (különösen az integrált európai uniós gazdaságban); a gazdaság szerkezeti átalakulása - a tudásalapú gazdaság - új beavatkozási formákat s lehetőségeket kínál; a központi, illetve kormányzati beavatkozások mellett felértékelődik a helyi kezdeményezésű regionális gazdaságépítés.  A szerző - nemzetközi összehasonlításban is kitűnő - átfogó szintézist ad napjaink regionális versenyképességének elméleti alapjairól s gyakorlati megoldásairól.

Enyedi György, az MTA rendes tagja

Product details »
  • Article code: PGAZM23553
  • ISBN: 9789630588379
  • Number of pages: 392
  • Size: B5
  • Type of Cover: Kartonált, ragasztókötött
Retail Price: € 5 Discount Offer: € 4.25
Cart -15%


Akik ezt vették, megvették ezt is

Szótár.net