RSS

Home » Economics Books » Management » Szolgáltatási menedzsment

News

Papp Ilona

Szolgáltatási menedzsment

A modern, piacgazdasági berendezkedésű világban - amelyhez a kilencvenes évektől Magyarország is csatlakozott - a gazdaság „alapintézménye” a fokozódó verseny, amely a gazdasági szereplők között zajlik. Ebből következően a szolgáltatóvállalkozások sikerének feltétele is a gazdasági verseny tényezőinek, területeinek és eszközeinek kellő ismerete. A könyv ehhez az általános összefüggések mellett a szolgáltatási sajátosságok érzékeltetésével, a versenyszabályozás és a versenyfelügyeleti szolgáltatások megismertetésével segíti elő a felkészülést. Foglalkozunk továbbá a vállalati versenyképesség és a piaci verseny környezetvédelmi aspektusaival, a kölcsönhatásokkal, a kialakult érdekviszonyokkal. A fejlett országokban a szolgáltatási szükségletek kielégítésében a vállalkozások profitérdekeltségű tevékenysége mellett nagy jelentőséggel és súllyal rendelkeznek a nonprofit szolgáltatások, ezekkel is foglalkozunk érintőlegesen.
A továbbiakban két olyan szolgáltatási területet mutatunk be, amelyek a szolgáltatási vállalkozások működése, sikeres piaci szereplése szempontjából is kiemelhetők. A szolgáltatási menedzsment eredményességében az üzleti szolgáltatások jelentősége hasonló a teljes vállalati kör működésében játszott szerepéhez. A területtel való foglalkozást az indokolja, hogy ez a szerep az üzleti szolgáltatások széles köre miatt is kiemelkedik a vezetés által kezelendő területek közül. A másik szolgáltatási tevékenység, a public relations pedig a primer és szekunder szektorok vállalatainál is fontosabb és jelentősebb szereppel bír a szolgáltatási menedzsmentben, ami a külön foglalkozást indokolttá, szükségessé teszi.

Product details »
  • Article code: PGAZM32762
  • ISBN: 9789634541615
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net