RSS

Home » Science Books » Literature » Szemelvények a dokumentumfilm történetéből

Dér András

Szemelvények a dokumentumfilm történetéből

A jegyzet átfogó képet kíván nyújtani a film kezdetén kialakult dokumentarista módszer történeti és művészeti fejlődéséről. Meghatározza a filmművészetben elfoglalt helyét. A Bill Nichols által felállított típustörténeti meghatározás nyomán strukturálja a filmtörténet jellegzetes dokumentumfilmes irányzatait és alkotóit. Bevezetést nyújt a megismerés fenomenológiai alapjaiba. A dokumentarista teoretikusok segítségével bemutatja a valóságábrázolás filozófiai problémáit és eltérő nézeteit. A film és valóság viszonya iránt érdeklődő hallgatók betekintést nyernek a dokumentarizmus–dokumentálhatóság problematikájába. A jegyzet az amerikai és az európai törekvéseket tekinti át.

Product details »
  • Article code: PTUDX00088
  • ISBN: 978 963 454 241 4
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net