RSS

Home » Science Books » History » Magyarország társadalomtörténete a két világháború között

Bódy Zsombor

Magyarország társadalomtörténete a két világháború között

Jegyzetünk a két világháború közötti magyar társadalom sajátosságait mutatja be − elsősorban, bár nem kizárólag − társadalomtudományi diszciplínák, szociológia, politológia, kommunikáció szakos hallgatóinak. Ennek megfelelően a jegyzet nem tartalmazza a politikatörténeti folyamatok leírását, nem törekedhetett, több szempontból sem, az 1920-as, 1930-as évek társadalmának ábrázolásában sem a teljességre. Egy féléves előadás jegyzetanyaga, s olyan hallgatóknak szól, akik elsőévesként először találkoznak a témával. Így le kellett mondani a két világháború közötti társadalomtörténet számos kérdésének tárgyalásáról, még olyanokról is, amelyekre vonatkozóan komoly szakirodalmi eredmények állnak rendelkezésre. Fontos tudniuk tehát a jegyzetet használó diákoknak is, hogy egy bevezető jellegű tanulási segédanyagot olvasnak, amely nem tér ki a korszak minden társadalomtörténeti problémájára.

Product details »
  • Article code: PTUDX00065
  • ISBN: 978-963-454-237-7
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net