RSS

Home » Science Books » Pedagogy » Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

Gloviczki Zoltán, Zsinka László

Nevelés és iskola az antik és középkori Európában

A jelen egyetemi jegyzet arra tesz kísérletet, hogy a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók számára teljes áttekintést nyújtó, részleteiben tudományos újszerűségre nem törekvő, de az érintett tudományágak legfrissebb szempontjait és eredményeit közvetítő és összefoglaló, ugyanakkor a hallgatók feltételezhető előképzettségéhez és vélhető céljaihoz is igazodó tankönyvként szolgáljon.
Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy sajátos témaválasztása, az antikvitás és az európai középkor neveléstörténetének feldolgozása korunkban is drámai jelentőségű európai identitásunk kizárólagos gyökereit tárja fel és mutatja be.

Product details »
  • Article code: PTUDX00044
  • ISBN: 978 963 454 250 6
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en.


Szótár.net