Akadémia Kiadó

RSS

Home » Science Books » Ethnography » Népi kultúra – népi társadalom XX.

Miklós Szilágyi

Népi kultúra – népi társadalom XX.

Etnológiai tanulmányok

A kötet az MTA Néprajzi Kutatóintézetében folyó etnológiai és antropológiai kutatások tematikai, földrajzi sokszínűségét tükrözi. Elméleti-metodológiai alapvetést olvashatunk az ökológiai antropológiáról. Nagy ívű esszé rajzolja meg az agrártermelés és a fogyasztói kultúra történeti típusait, és vázolja alakulásuk őskori, ókori, középkori folyamatait. A szórványadatok összefoglalását kísérli meg a magyarok és a tatárok 16-19. századi kulturális kapcsolatairól írott tanulmány. Tudománytörténeti tanulságokkal szolgáló dolgozat foglalkozik a magyar őstörténet forrásaival és a kutatás legaktuálisabb kérdéseivel, valamint Reguly Antal osztják kutatásainak hatalmas eredményeivel; a kis finnugor népek mai kulturális állapotát pedig a mari (cseremisz) viseletről és az osztjákok szent helyeiről írott dolgozat segít megismerni. Végül egy-egy terepmunkán alapuló elemző tanulmány foglalkozik a Mexikóban élő totonákok időjárási képzeteivel, a vietnami brúk mértékegység-rendszerével, illetve a kelet-afrikai elmolóknál tapasztalt etnikai-demográfiai változásokkal.

Product details »
  • Number of pages: 328
  • Size: B5_01
  • Type of Cover: hard, paper
  • ISBN: 9630577925
  • Article code: 2010000322
  • Publication date: 2001
Retail Price: € 8.33 Discount Offer: € 7.08
Cart -15%