RSS

Home » Science Books » Engineering Sciences » Közlekedési információs rendszerek I.

Csiszár Csaba, Csonka Bálint, Földes Dávid

Közlekedési információs rendszerek I.

Számítógépes laborgyakorlat jegyzet

Az adatbázis-kezelés ismeretköre a kifejlődés előzményeivel, alapjaival kezdődik. A fogalmakat és definícióikat, valamint azok egymásra épülését a hallgatók az előadási órákon sajátítják el, amelyet a gyakorlati foglalkozások példáin keresztül mélyítenek el. Terjedelmi korlátok miatt a jegyzet csak a tananyag vázát tartalmazza, így annak tartalma évről évre változhat. A parancsok kipróbálása, gyakorlati elsajátítása számítógépes laborban történik, ami megkívánja a hallgatóság laborfoglalkozásokon történő intenzív részvételét. A sokrétű anyag könnyebb elsajátításához a jegyzet fejezetei után gyakorlati feladatok szerepelnek.

Product details »
  • Article code: PTUDX00073
  • ISBN: 978 963 454 277 3
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net