RSS

Nyitólap » Tudomány » Nyelvtudományok » Bevezetés a fordítás elméletébe

Hírek

  • Tájékoztató Android szótáralkalmazásaink kivezetéséről

    Tovább
  • Tájékoztató iOS szótáralkalmazásaink frissítéséhez

    Tovább

Klaudy Kinga

Bevezetés a fordítás elméletébe

A könyv első része a fordítás nyelvészeti megközelítésének keletkezését, a nyelvészeti fordítástudomány önálló tudománnyá válását írja le. Az egyes fejezetek bemutatják a fordítás folyamatában szerepet játszó összes nyelvi és nyelven kívüli tényezőt: a forrásnyelvet és a célnyelvet, a forrásnyelvi szöveget és a célnyelvi szöveget, a forrásnyelvi feladót, a fordítót és a célnyelvi olvasót, valamint a fordítás létrejöttének földrajzi, történelmi és társadalmi körülményeit, s megvizsgálják, hogy a fordításelmélet különböző segédtudományai − a kontrasztív nyelvészet, a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika és a szövegnyelvészet − hogyan segítik a fordításelméletet e tényezők tanulmányozásában. Külön fejezetet szentelünk a fordításkutatás két nagy elméleti problémájának: a fordítási folyamat modellálásának és a fordítási ekvivalencia kérdésének.
A könyv második része több mint száz fordítástudományi és a fordítással összefüggő általános és alkalmazott nyelvészeti terminus magyarázatát tartalmazza.

További jellemzők »
  • Cikk kód: PTUDX00059
  • ISBN: 978 963 454 193 6
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en