RSS

Home » Science Books » Literature » Az irodalom respublikájáért

Fenyő István

Az irodalom respublikájáért

Irodalomkritikai gondolkodásunk fejlődése 1817-1830

Fenyő István könyve több mint kritikatörténet: az irodalom önszemléletének, önnön létéről, funkciójáról kialakított képzeteinek fejlődéstörténeti elemzése. A szerző megvizsgálja a kor hazai kritikai elvrendszereit, irodalmi eszméit, programjait, kategóriáit, követelményeit, értelmezi, értékeli és rendszerezi az egyes kritikusi felfogásokat, ítéleteket, ítélkezési normákat − és mindenekelőtt az irodalmi gondolkozás egykorú fogalomkészletét.

Product details »
  • Article code: PTUDE00090
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en


Szótár.net