Akadémia Kiadó

RSS

Home » Economics Books » Tourism » Szolgáltatásmarketing a turizmusban

News

Kenesei Zsófia, Cserdi Zsófia Hajnalka

Szolgáltatásmarketing a turizmusban

A gazdasági növekedés mind a közgazdaságtan, mind az általános közvélemény számára az egyik legfontosabb és leginkább vitatott téma. A növekedési stratégia ezért a gazdaság- és külgazdaság-politika egyik központi kérdése. Vajon az exportorientáció vagy a belső kereslet növelése segítette/segíti-e jobban a növekedés beindítását a 2008-as világgazdasági válságot követően? E könyv hat ország – Brazília, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Törökország – exportösztönző és importhelyettesítő gazdaságpolitikáiról ad kiváló elemzést. A következtetések a döntéshozók és a gazdaságpolitika alakítói számára egyaránt hallatlanul érdekesek és tanulságosak. Bár Magyarország mint EU-tagállam sajátos helyzetben van az elemzett hat országhoz képest, az egyes tanulmányok tanulságai teljes mértékben relevánsak a magyar gazdaságpolitika szempontjából is. A kérdést érintő gazdag irodalom alapos feldolgozása a szűkebb szakmai érdeklődők számára is hasznos és érdekes olvasmány. Palánkai Tibor, akadémikus A kötet tanulmányai: Kiss Judit Stratégiaváltás a világgazdaságban Exportorientáció és/vagy belső keresletre alapozott növekedés Völgyi Katalin A belső és külső kereslet szerepe Japán gazdasági növekedésében Völgyi Katalin Gazdasági növekedés Dél-Koreában: export versus belső kereslet általi vezéreltség Szunomár Ágnes Kína: az exportorientált fejlődés vége? Artner Annamária Brazília útkeresése: belföldi piac vagy exportorientáció? Gerőcs Tamás India világgazdasági integrációja Szigetvári Tamás Exportorientáció és belső piac a török növekedési stratégiában

Product details »
  • Article code: PGAZX00008
  • ISBN: 978 963 454 230 8
A könyv online kiadása elérhető a MeRSZ-en