Akadémia Kiadó

RSS

Home » Economics Books » Business Communication » A társas lény - angol 10. kiadás 1. magyar kiadása

News

Elliot Aronson

A társas lény - angol 10. kiadás 1. magyar kiadása

A társas lény első magyar kiadása harminc évvel ezelőtt, 1978-ban jelent meg. Aronson  többször átdolgozott és kibővített, számos kiadást megért  könyve messze a legsikeresebb és legnépsze­rűbb szociálpszichológiai könyvvé vált Magyarországon.

A mostani kiadás, amely a legújabb, 2008-as, tizedik amerikai kiadás alapján készült, törzsanyagában megőrzi az előző kiadások szemléletét és szerkezetét, de az elmúlt évek szociálpszichológiájának számos kutatási eredmé­nyét is feldolgozza, elsősorban a társas megismerés, a társas kapcsolatok és a csoportközi viszonyok területén.

Aronson - Kurt Lewin és Leon Festinger követő­jeként - ma is elsősorban az amerikai szociálpszichológia kísérleti tradíció képviselője. Könyve azt bi­zonyítja, hogy ez a hagyomány is képes a megújulásra, és a kísérletek, illetve a belőlük levonható tanulságok egy sor olyan társadalmi jelenséget világít­hatnak meg, amely mindannyiunkat foglalkoztat: a konformizmus, az önámítás és önigazolás, az előíté­let, a kirekesztés, az agresszió és az erőszak, az emberek közötti vonzalom és ellenségesség,  a reklám, a tömegkommunikáció  és az internet hatása. Az új kiadást az teszi különösen aktuálissá és izgalmassá, hogy példaanyagában és elemzéseiben részletesen foglalkozik olyan problémákkal, mint az iskolai erőszak fokozódása, a diszkrimináció rejtett folyamatai, illetve a szeptember 11-i terrortámadás, és annak politikai, társadalmi és lélektani következményei.

A társas lény e legújabb, felfrissült magyar kiadását azzal is ajánljuk a hazai olvasó figyelmébe, hogy benne az amerikai szociálpszichológia egyik legrangosabb és legeredetibb művelője ad áttekintést a tudományágáról - színes és olvasmányos stílusban, de mindvégig következetesen ragaszkod­va humanista eszményeihez éppúgy, mint a tudományág szakmai és etikai követelmé­nyeihez.

Elliot Aronson Kaliforniában él; a Santa Cruz-i Egyetem nyugalmazott professzora és a Stanford Egyetem vendégprofesszora. 2007-ben életművéért, a tudományos pszichológia fejlődéséhez tett hozzájárulásáért elnyerte a William James-díjat.

A könyv fordítója, Erős Ferenc pszichológus az MTA Pszichológiai Kutató Intézetének tudományos tanácsadója és a Pécsi Tudományegyetem tanára. Az elmúlt harminc év során négyszer dolgozta át, illetve egészítette ki Aronson könyvének első magyar kiadását.

Product details »
  • Article code: PGAZM14533
  • ISBN: 9789630586283
  • Number of pages: 504
  • Size: B5
  • Type of Cover: kemény, papír
Retail Price: € 21.17 Discount Offer: € 17.99
Cart -15%


Akik ezt vették, megvették ezt is