Akadémiai Kiadó

RSS

Nyitólap » Tudomány » Biológia » Plant communities of Hungary

Ez a termék jelenleg nem érhető el az Akadémiai Kiadó webshopjában. További vásárlási lehetőségért kérjük, keresse Ügyfélkapcsolati csoportunkat az ak@akkrt.hu e-mail címen

Borhidi Attila, Kevey Balázs, Lendvai Gábor

Plant communities of Hungary

Ez az első részletes angol nyelvű monografikus növényszociológiai feldolgozás Magyarország növénytársulásairól. Az általános részben rövid történeti áttekintés után tárgyalja a növényszociológiai alapfogalmakat, majd képet ad az ország természetföldrajzi tényezőinek, az éghajlat, orográfia, geológia, talaj és hidrológia főbb jellemzőiről, a flóra származásáról és a növénytakaró posztglaciális történetéről, növényföldrajzi regionalizációjáról. Ezután kerül sor a növénytársulások ökológiai tulajdonságainak és szociológiai jellemzőinek (karakterisztikus fajkombinációinak) részletes bemutatására. Összesen 551 társulás szerepel a könyvben a következő főbb csoportokban: vízi növényzet (50), vízi és mocsári szövetkezetek (95), rétek, kaszálók, legelők (49), sziki társulások (37), sziklai és száraz gyepek (86), gyomtársulások (148), erdők és cserjések (136). A társulások nagy számát magyarázza az a tény, hogy a Kárpát-medencében 3 klímaövezet (közép-európai, kontinentális, szubmediterrán) hatása és több különböző származású flóra (atlanti, balkáni, pontusi) találkozása alakítja ki a pannon vegetáció sajátos karakterét.

            A könyv hozzájárulás az Európa növényzetének feltárását célzó European Vegetation Survey (EVS) nevű nemzetközi (EU) programhoz.

            A könyv hasznos forrás a természetbiológia elméleti és gyakorlati vonatkozásaival foglalkozó szakemberek, biológia- és ökológiatanárok, a természeti értékek védelmével foglalkozó szakemberek (a professzionális természetvédők és a zöld szervezetek), valamint a természeti erőforrásokkal gazdálkodó (erdészeti és agrár-) szakemberek számára.

További jellemzők »
  • Oldalszám: 544
  • Formátum: B5_01
  • Borító típusa: kemény, papír
  • ISBN: 9789630592789
  • Cikk kód: 4000028653
  • Kiadás éve: 2013