Akadémia Kiadó

RSS

Home » Science Books » Linguistics » Hadrovics László

Lajos Kiss

Hadrovics László

Hatalmas példányszámban közkézen forgó orosz és szerbhorvát szótárai révén Hadrovics László nyelvész, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja nevét a széles körű nyilvánosság elsősorban e szótárakkal asszociálta. A nyelv- és irodalomtudomány művelői azonban mindig is tudták róla, hogy ő a leginvenciózusabb és legeredményesebb magyar szlavisták egyike, aki a délszláv filológia mestereként kimutatta az elveszett ómagyar Trója-regény és Nagy Sándor-regény nyomait a délszláv irodalmakban, és szerteágazó etimológiai vizsgálatai során sokoldalúan tárta fel a szerbhorvát nyelvre a történelem folyamán gyakorolt magyar hatást. Maradandót alkotott a délszláv művelődéstörténetben is. A magyar szlavisták hagyományait folytatva ugyancsak értékes művekkel gazdagította a magyar nyelvtudományt. Új utakat nyitott a magyar mondattan, jelentéstan és frazeológia terén. Jelentősen gazdagította ismereteinket a magyar Huszita Biblia előzményeiről.

Product details »
  • Number of pages: 126
  • Size: A6_01
  • Type of Cover: hard, paper
  • ISBN: 9630576171
  • Article code: 2010000199
  • Publication date: 1999
Retail Price: € 5 Discount Offer: € 4.25
Cart -15%


Akik ezt vették, megvették ezt is