Akadémiai Kiadó

RSS

Nyitólap » MeRSZ – Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás intézményi előfizetők számára

MeRSZ – Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás intézményi előfizetők számára
Az Akadémiai Kiadó elektronikus gyűjteménye évről-évre folyamatosan bővülő tartalommal biztosít magyar nyelvű alapműveket jogtisztán, a digitális anyagok minden előnyét felkínálva.
A szolgáltatás a friss tartalmak mellett számos olyan nélkülözhetetlen referenciamunkát tesz ismét elérhetővé, amelyek nyomtatásban már nem vagy csak igen nehezen hozzáférhetőek. A MeRSZ egy strukturált, kereshető adatbázis, mely minden platformon egységes megjelenést nyújt, külön applikáció letöltése nélkül. Az IP-alapú azonosítás mellett hazánkban egyedülálló módon nem csak a könyvtár számítógépeiről érhető el, hanem Shibboleth-autentikáció révén a https://shibboleth.mersz.org felületen az intézményhez kapcsolódó eduID azonosítást követően bármilyen eszközön és bármilyen külső helyszínen használható.

A szolgáltatás kiemelt funkciói:

•    kényelmes keresési lehetőségek: szótövező és több művet érintő keresés vagy akár keresés az összes mű teljes szövegében egyszerre
•    kategóriaválasztás: böngészés a dokumentumok között tematika alapján
•    könyvjelzők, egyéni jegyzetek elhelyezése
•    dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása – akár a jegyzetekkel együtt
•    kereszthivatkozások kezelése
•    hivatkozások gyors beszúrása: a rendszer gombnyomásra felkínálja az adott szövegrész pontos bibliográfiai leírását két formátumban (Harvard és Chicago), amely hivatkozásként bemásolható egy külső dokumentumba
•    választható nézetbeállítások: nagy ikonok / mozaik a főoldalon, változtatható szövegmegjelenítés, jegyzet- és hivatkozásikonok elrejtése

Jelenleg az alábbi művek elérhetőek
A tartalombővítés folyamatosan zajlik, így a lenti címlista kismértékben módosulhat.

Biológia
1. Pethő Menyhért: A növényélettan alapjai
2. Venetianer Pál: Az emberi genom
3. Csányi Vilmos: Az emberi természet
4. Gyuris Petra, Meskó Norbert, Tisljár Roland (szerk.): Az evolúció árnyoldala
5. Csányi Vilmos: Evolúciós rendszerek
6. Bereczkei Tamás, Hoffmann Gyula (szerk.): Gének, gondolkodás, személyiség
7. Raskó István: Genetika és egészség
8. Borhidi Attila: Magyarország növénytársulásai
9. Pethő Menyhért: Mezőgazdasági növények élettana

Filozófia
10. David N. Sedley, Anthony A. Long: A hellenisztikus filozófusok
11. Németh György (összeáll.): Államéletrajzok
12. Cicero: Az állam
13. Arisztotelész: Az égbolt
14. Boros Gábor (szerk.): Filozófia
15. Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások
16. Tőzsér János: Metafizika

Fizika
17. Roger Penrose: A császár új elméje

Földrajz, földtudomány
18. Dövényi Zoltán (szerk.): A Kárpát-medence földrajza
19. Juhász József: Hidrogeológia
20. Mezősi Gábor: Magyarország természetföldrajza
21. Tóth József (szerk.): Világföldrajz

Gazdaság
22. Muraközy László (szerk.): 20 év múlva
23. Benczes István, Kengyel Ákos, Kutasi Gábor, Nagy Sándor Gyula, Palánkai Tibor: A globális és regionális integráció gazdaságtana
24. Kopcsay László: A marketingcsatorna menedzselése
25. Judy Allen: A rendezvényszervezés nagykönyve
26. Bencsik Andrea: A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban
27. Farkas Ferenc: A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata
28. Galbács Péter: Aktív szabályozás vagy gazdaságpolitikai nihilizmus?
29. Kiss Mariann: Alapmarketing
30. Muraközy László: Államok kora
31. Budai Balázs Benjámin: Az e-közigazgatás elmélete
32. Kengyel Ákos (szerk.): Az Európai Unió közös politikái
33. Tátrai Tünde, Vörösmarty Gyöngyi: Beszerzés
34. Jámbor Attila, Mizik Tamás (szerk.): Bevezetés a Közös Agrárpolitikába
35. Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet: Bevezetés a marketingbe
36. Piskóti István: Businessmarketing-menedzsment
37. Kelló Éva (szerk.): Coaching alapok és irányzatok
38. Fehér Katalin: Digitalizáció és új média
39. Hardi Tamás: Duna-stratégia és területi fejlődés
40. Bauer András, Mitev Ariel Zoltán: Eladásmenedzsment
41. Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás
42. Karoliny Mártonné, Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv
43. Blahó András, Kutasi Gábor (szerk.): Erőközpontok és régiók
44. Csaba László: Európai közgazdaságtan
45. Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás
46. Muraközy László (szerk.): Földobott kő?
47. Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség
48. Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról
49. Kepes Ágnes, Sille István: Gyakorlati protokoll
50. Sille István: Illem, etikett, protokoll
51. Inotai András, Juhász Ottó: Kína és a válság
52. Kengyel Ákos: Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban
53. Borgulya Ágnes, Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban
54. Báger Gusztáv: Korrupció
55. Benczes István, Kutasi Gábor: Költségvetési pénzügyek
56. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus: Közgazdaságtan
57. Halmai Péter: Krízis és növekedés az Európai Unióban
58. Tóth Ákos: Kultúrafinanszírozás
59. Kjell Grønhaug, Pervez Ghauri: Kutatásmódszertan az üzleti tanulmányokban
60. Gelei Andrea (szerk.): Logisztikai döntések
61. Báger Gusztáv: Magyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe
62. Papp-Váry Árpád: Márkázott szórakoztatás
63. Rekettye Gábor: Marketing a magyar kisvállalatoknak
64. Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia: Marketing alapismeretek
65. Simon Judit: Marketing az egészségügyben
66. Bernschütz Mária (szerk.), Deés Szilvia (szerk.), Kenéz András (szerk.): Marketing esettanulmányok
67. Bauer András (szerk.), Horváth Dóra: Marketingkommunikáció
68. Malhotra Naresh, K., Simon Judit: Marketingkutatás (második, bővített kiadás)
69. Kevin Lane Keller, Philip Kotler: Marketingmenedzsment
70. Józsa László: Marketingstratégia
71. Gálik Mihály, Urbán Ágnes: Médiagazdaságtan
72. Horváth Dóra, Nyirő Nóra, Csordás Tamás (szerk.): Médiaismeret
73. Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon
74. Muraközy László (szerk.): Minden Egész eltörött
75. Rekettye Gábor: Multidimenzionális árazás
76. Bod Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikák
77. Horváth Annamária, Karmazin György: Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás
78. Rekettye Gábor, Tóth Tamás, Malota Erzsébet: Nemzetközi marketing
79. Blahó András, Czakó Erzsébet, Poór József (szerk.): Nemzetközi menedzsment
80. Beke Jenő: Nemzetközi számvitel
81. Blahó András, Prandler Árpád (szerk.): Nemzetközi szervezetek és intézmények
82. Constantinovits Milán, Sipos Zoltán: Nemzetközi üzleti technikák
83. Poór József: Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben
84. Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán: Nonbusiness marketing
85. Bányai Edit, Novák Péter (szerk.): Online üzlet és marketing
86. Jesús Huerta de Soto: Pénz, banki hitel és gazdasági ciklusok
87. Erdős Mihály, Mérő Katalin: Pénzügyi közvetítő intézmények
88. Gál Zoltán: Pénzügyi piacok a globális térben
89. Bugár Gyöngyi: Piaci és hitelkockázat menedzsment
90. Piskóti István: Régió- és településmarketing
91. Balaton Károly, Tari Ernő (szerk.): Stratégiai és üzleti tervezés
92. Balaton Károly, Hortoványi Lilla, Incze Emma, Laczkó Márk, Szabó Zsolt Roland, Tari Ernő: Stratégiai menedzsment
93. Izsó Lajos, Becker György (szerk.): Termékélmény
94. Demeter Krisztina (szerk.): Termelés, szolgáltatás, logisztika
95. Rechnitzer János, Smahó Melinda: Területi politika
96. Artner Annamária: Tőke, munka és válság a globalizáció korában
97. Michalkó Gábor: Turizmológia
98. Deli-Gray Zsuzsa, Árva László (szerk.): Turizmusmarketing esettanulmányok
99. Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika
100. Nemeslaki András: Vállalati internetstratégia
101. Braun Róbert: Vállalati társadalmi felelősségvállalás
102. Szanyi Miklós (szerk.): Válság és megújulás
103. Enyedi György: Városi világ
104. Dobák Miklós, Antal Zsuzsa: Vezetés és szervezés

Irodalomtudomány
105. Bojtár Endre: Strukturalizmus az irodalomtudományban
106. Gintli Tibor (szerk.): Magyar irodalom
107. Pál József (szerk.): Világirodalom

Jogtudomány
108. Farkas Ákos, Róth Erika: A büntetőeljárás
109. Gombos Katalin: A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban
110. Aszalós Dániel (összeáll.): A Polgári Törvénykönyv
111. Szamel Katalin, Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása
112. Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga
113. Kende Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba
114. Görgényi Ilona és mtsai: Büntetőjogi fogalomtár
115. Nádas György, Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog
116. Nádas György, Prugberger Tamás: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog
117. Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
118. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog I.
119. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog II.
120. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog III.
121. Gellén Márton, Hosszú Hortenzia, Szabó Tamás: Közpolitika
122. Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Korinek László, Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia - szakkriminológia
123. Görgényi Ilona, Gula József, Horváth Tibor, Jacsó Judit, Lévay Miklós, Sántha Ferenc, Váradi Erika: Magyar büntetőjog - különös rész
124. Koltay András, Nyakas Levente (szerk.): Magyar és európai médiajog
125. Kende Tamás, Nagy Boldizsár, Sonnevend Pál, Valki László (szerk.): Nemzetközi jog
126. Nagy Ferenc: Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog-tudományban

Kémia
127. Keserű György Miklós (szerk.): A gyógyszerkutatás kémiája
128. Záray Gyula (szerk.): Az elemanalitika korszerű módszerei
129. Szántay Csaba : Elméleti szerves kémia
130. Náray-Szabó Gábor (szerk.): Kémia

Matematika
131. Gerőcs László, Vancsó Ödön (szerk.): Matematika
132. Jánossy Lajos, Tasnádi Péter, Gnadig Péter: Vektorszámítás I.
133. Jánossy Lajos, Tasnádi Péter, Gnadig Péter: Vektorszámítás II.
134. Jánossy Lajos, Tasnádi Péter, Gnadig Péter: Vektorszámítás III.

Műszaki tudományok
135. Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I.
136. Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése II.

Művelődéstörténet
137. Lőrinc László: Életmódtörténet I.
138. Lőrinc László: Életmódtörténet II.
139. Lőrinc László: Életmódtörténet III.

Nyelvészet
140. Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek
141. Benczes Réka, Kövecses Zoltán: Kognitív nyelvészet
142. É. Kiss Katalin (szerk.): Magyar generatív történeti mondattan
143. Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv
144. Kiefer Ferenc (szerk.) : Strukturális magyar nyelvtan 1.
145. Kiefer Ferenc (szerk.) : Strukturális magyar nyelvtan 2.

Orvostudomány
146. Fazekas Tamás, Merkely Béla, Papp Gyula, Tenczer József (szerk.): Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia
147. Márkus Attila: Neurológia. Pszichológia szakos hallgatók számára

Pszichológia
148. Pléh Csaba: A lélek és a nyelv
149. Zimmer Márta: Arcészlelés
150. Dienes Zoltán: Mitől tudomány a pszichológia?
151. Pléh Csaba, Lukács Ágnes (szerk.): Pszicholingvisztika

Történelem
152. Németh György: A polisok világa
153. Romsics Ignác (szerk.): Magyarország története
154. Romsics Ignác: Rendszerváltás Magyarországon
155. Salamon Konrád (szerk.): Világtörténet

2017. második negyedévétől elérhető művek
1.Muraközy László: A japán rejtély
2. Karmazin György: A logisztikai szolgáltatók stratégiai sikertényezői
3. Gelei Andrea, Mandják Tibor (szerk.): Dzsungel vagy esőerdő
4. Jászberényi Melinda, Zátori Anita, Ásványi Katalin (szerk.): Fesztiválturizmus
5. Nemes Nagy József: Terek, helyek, régiók
6. Poór József: Menedzsment-tanácsadási kézikönyv
7. Bauer András, Berács József: Marketing
8. Keszey Tamara, Gyulavári Tamás: Marketingtervezés
9. Bauer András, Kolos Krisztina: Márkamenedzsment
10. Irimiás Anna: Filmturizmus
11. Szécsi Gábor: Média és társadalom az információ korában
12. Virág Tünde: Kirekesztve
13. Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak
14. Görgényi Ilona és mtsai: Magyar büntetőjog – Általános rész ÚJ
15. Rajeczky Benjamin (szerk.): Magyarország zenetörténete I.
16. Nemeskürty István: Mi, magyarok
17. Adamik Tamás: Római irodalom - A kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig