Akadémiai Kiadó

RSS

Nyitólap » MeRSZ – Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás intézményi előfizetők számára

MeRSZ – Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás intézményi előfizetők számára


Az Akadémiai Kiadó elektronikus gyűjteménye évről-évre folyamatosan bővülő tartalommal biztosít magyar nyelvű alapműveket jogtisztán, a digitális anyagok minden előnyét felkínálva.
A szolgáltatás a friss tartalmak mellett számos olyan nélkülözhetetlen referenciamunkát tesz ismét elérhetővé, amelyek nyomtatásban már nem vagy csak igen nehezen hozzáférhetőek. A MeRSZ egy strukturált, kereshető adatbázis, mely minden platformon egységes megjelenést nyújt, külön applikáció letöltése nélkül. Az IP-alapú azonosítás mellett hazánkban egyedülálló módon nem csak a könyvtár számítógépeiről érhető el, hanem Shibboleth-autentikáció révén a https://shibboleth.mersz.org felületen az intézményhez kapcsolódó eduID azonosítást követően bármilyen eszközön és bármilyen külső helyszínen használható.

A szolgáltatás kiemelt funkciói:

•    kényelmes keresési lehetőségek: szótövező és több művet érintő keresés vagy akár keresés az összes mű teljes szövegében egyszerre
•    kategóriaválasztás: böngészés a dokumentumok között tematika alapján
•    könyvjelzők, egyéni jegyzetek elhelyezése
•    dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása – akár a jegyzetekkel együtt
•    kereszthivatkozások kezelése
•    hivatkozások gyors beszúrása: a rendszer gombnyomásra felkínálja az adott szövegrész pontos bibliográfiai leírását két formátumban (Harvard és Chicago), amely hivatkozásként bemásolható egy külső dokumentumba
•    választható nézetbeállítások: nagy ikonok / mozaik a főoldalon, változtatható szövegmegjelenítés, jegyzet- és hivatkozásikonok elrejtése

A 2017-es előfizetési évben várhatóan többek között az alábbi művek lesznek elérhetőek
A tartalombővítés folyamatosan zajlik, így számos mű már most hozzáférhető, ugyanakkor a lenti címlista kismértékben még módosulhat.


Biológia


 1. Bereczkei Tamás, Hoffmann Gyula (szerk.): Gének, gondolkodás, személyiség
 2. Borhidi Attila: Magyarország növénytársulásai
 3. Csányi Vilmos: Az emberi természet
 4. Csányi Vilmos: Evolúciós rendszerek
 5. Gyuris Petra, Meskó Norbert, Tisljár Roland (szerk.): Az evolúció árnyoldala
 6. Pethő Menyhért: A növényélettan alapjai
 7. Venetianer Pál: Az emberi genom

Filozófia
 1. Arisztotelész: Az égbolt
 2. Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások
 3. Boros Gábor (szerk.): Filozófia
 4. Cicero: Az állam
 5. A. A. Long, D. N. Sedley: A hellenisztikus filozófusok
 6. Tőzsér János: Metafizika

Fizika
 1. Baranyai András, Schiller Róbert: Statisztikus mechanika vegyészeknek
 2. Roger Penrose: A császár új elméje

Földrajz, földtudomány
 1. Dövényi Zoltán (szerk.): A Kárpát-medence földrajza
 2. Juhász József: Hidrogeológia
 3. Mezősi Gábor: Magyarország természetföldrajza
 4. Tóth József (szerk.): Világföldrajz

Gazdaság
 1. Judy Allen: A rendezvényszervezés nagykönyve
 2. Artner Annamária: Tőke, munka és válság a globalizáció korában
 3. Árva László, Deli-Gray Zsuzsa: Turizmusmarketing esettanulmányok
 4. Báger Gusztáv: Korrupció
 5. Beke Jenő: Nemzetközi számvitel
 6. Bod Péter Ákos: Nem szokványos gazdaságpolitikák
 7. Budai Balázs Benjámin: Az e-közigazgatás elmélete
 8. Bugár Gyöngyi: Piaci és hitelkockázat-menedzsment
 9. Constantinovits Milán, Sipos Zoltán: Nemzetközi üzleti technikák
 10. Demeter Krisztina (szerk.): Termelés, szolgáltatás, logisztika
 11. Erdős Mihály, Mérő Katalin: Pénzügyi közvetítő intézmények
 12. Farkas Ferenc: A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata
 13. Galbács Péter: Aktív szabályozás
 14. Gelei Andrea, Mandják Tibor: Dzsungel vagy esőerdő?
 15. Halmai Péter: Krízis és növekedés az Európai Unióban
 16. Hofmeister-Tóth Ágnes, Mitev Ariel Zoltán: Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika
 17. Horváth Annamária, Karmazin György: Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás
 18. J. Huerta de Soto: Pénz, bankhitel és gazdasági ciklusok
 19. Jámbor Attila, Mizik Tamás (szerk.): Bevezetés a Közös Agrárpolitikába
 20. Karoliny Mártonné, Poór József: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv
 21. Kengyel Ákos (szerk.): Az Európai Unió közös politikái
 22. Kengyel: Kohéziós politika és felzárkózás az Európai Unióban
 23. Kornai János: Gondolatok a kapitalizmusról
 24. Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás kézikönyv
 25. Michalkó Gábor: Turizmológia
 26. Poór József, Czakó Erzsébet, Blahó András (szerk.): Nemzetközi menedzsment
 27. Poór József: Nemzetköziesedés és globalizáció az emberi erőforrás menedzsmentben
 28. Rechnitzer János, Smahó Melinda: Területi politika
 29. P. A. Samuelson: Közgazdaságtan
 30. Sille István: Illem, etikett, protokoll
 31. Tomka Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás, életminőség
 32. Tóth Ákos: Kultúrafinanszírozás
 33. Vörösmarty Gyöngyi, Tátrai Tünde: Beszerzés

Irodalomtudomány
 1. Bojtár Endre: Strukturalizmus az irodalomtudományban
 2. Gintli Tibor (szerk.): Magyar irodalom
 3. Pál József (szerk.): Világirodalom

Jogtudomány
 1. A Polgári Törvénykönyv
 2. Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás
 3. Európai közjog és politika
 4. Farkas Ákos, Róth Erika: A büntetőeljárás
 5. Gellén Márton, Hosszú Hortenzia, Szabó Tamás: Közpolitika
 6. Gombos Katalin: A jog érvényesülésének térsége az Európai Unióban
 7. Gönczöl Katalin és mtsai (szerk.): Kriminológia – szakkriminológia
 8. Görgényi Ilona és mtsai: Büntetőjogi fogalomtár
 9. Görgényi Ilona és mtsai: Magyar büntető jog – Általános rész
 10. Görgényi Ilona és mtsai: Magyar büntetőjog – Különös rész
 11. Kende Tamás (szerk.): Bevezetés az Európai Unió politikáiba
 12. Kende Tamás és mtsai (szerk.): Nemzetközi jog
 13. Koltay András, Nyakas Levente (szerk.): Magyar és európai médiajog
 14. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog I.
 15. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog II.
 16. Lapsánszky András (szerk.): Közigazgatási jog III.
 17. Perry Keller: Európai és nemzetközi médiajog
 18. Prugberger Tamás, Nádas György: Európai és magyar összehasonlító kollektív munkajog
 19. Prugberger Tamás, Nádas György: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog
 20. Szamel Katalin és mtsai (szerk.): Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása
 21. Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga
 22. Várnay Ernő, Papp Mónika: Az Európai Unió joga

Kémia
 1. Fodorné Csányi Piroska: Szervetlen kémiai nevezéktan
 2. Keserű György Miklós: A gyógyszerkutatás kémiája
 3. Náray-Szabó Gábor (szerk.): Kémia
 4. Szántay Csaba: Elméleti szerves kémia
 5. Záray Gyula: Az elemanalitika korszerű módszerei

Marketing
 1. Bauer András, Berács József, Kenesei Zsófia: Marketing alapismeretek
 2. Bauer András, Mitev Ariel Zoltán: Eladásmenedzsment
 3. Braun Róbert: Vállalati társadalmi felelősségvállalás
 4. Gálik Mihály, Urbán Ágnes: Médiagazdaságtan
 5. Hetesi Erzsébet, Veres Zoltán: Nonbusiness marketing
 6. Hofmeister Ágnes: A fogyasztói magatartás alapjai
 7. Horváth Dóra, Bauer András: Marketingkommunikáció
 8. Horváth Dóra, Nyírő Nóra, Csordás Tamás: Médiaismeret
 9. Józsa László: Marketingstratégia
 10. Kopcsay László: A marketingcsatorna menedzselése
 11. P. Kotler, K. L. Keller: Marketingmenedzsment
 12. Papp-Váry Árpád: Márkázott szórakoztatás
 13. Piskóti István: Business marketing menedzsment
 14. Piskóti István: Régió- és településmarketing
 15. Rekettye Gábor, Tóth Tamás, Malota Erzsébet: Nemzetközi marketing
 16. Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet (szerk.): Bevezetés a marketingbe

Matematika
 1. Gerőcs László, Vancsó Ödön (szerk.): Matematika
 2. Jánossy Lajos, Tasnádi Péter, Gnadig Péter: Vektorszámítás I.
 3. Jánossy Lajos, Tasnádi Péter, Gnadig Péter: Vektorszámítás II.
 4. Jánossy Lajos, Tasnádi Péter, Gnadig Péter: Vektorszámítás III.

Műszaki tudományok
 1. Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése I.
 2. Lantos Béla: Irányítási rendszerek elmélete és tervezése II.

Művelődéstörténet
 1. Lőrinc László: Életmódtörténet I.
 2. Lőrinc László: Életmódtörténet II.
 3. Lőrinc László: Életmódtörténet III.

Nyelvészet
 1. É. Kiss Katalin (szerk.): Magyar generatív történeti mondattan
 2. Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek
 3. Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv
 4. Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. I. Mondattan
 5. Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan. II. Fonológia
 6. Kövecses Zoltán, Benczes Réka: Kognitív nyelvészet

Orvostudomány
 1. Fazekas Tamás, Merkely Béla, Papp Gyula, Tenczer József (szerk.): Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia
 2. Márkus Attila: Neurológia. Pszichológia szakos hallgatók számára

Pszichológia
 1. Pléh Csaba: A lélek és a nyelv
 2. Pléh Csaba, Lukács Ágnes (szerk.): Pszicholingvisztika 1-2.

Történelem
 1. Németh György: A poliszok világa
 2. Németh György (szerk.): Államéletrajzok
 3. Romsics Ignác (szerk.): Magyarország története
 4. Romsics Ignác: Rendszerváltás Magyarországon
 5. Salamon Konrád (szerk.): Világtörténet